5 mei 2021
De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde 'Special Interest Groups' (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden. Op dit moment zijn er 7 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) trauma in het forensisch veld en 7) huiselijk geweld en psychotrauma. In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld leren we wat wapenfeitjes over de voorzitters.

Deze keer: Yolande Kat. Zij is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GioS) bij de forensische polikliniek de Waag te Amsterdam, binnen de zorglijn voor Agressie en Vermogensdelicten. Ook is zij waagbrede coördinator voor forensische veteranenzorg vanuit het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).Wie:  Yolande Kat

Leeftijd: 39 jaar

Functie: GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GioS).

Gemiddelde werkweek: 36 uur

Gemiddelde stressniveau: Gemiddeld

Specialiteit privé: Mooie koopjes op de kop tikken

Specialiteit werk: Trauma, psychopathie

Droom onderzoek: Wat is het effect van traumabehandeling op het recidiverisico in nieuw gewelddadig gedrag?

Droom carrière: De kennis op mijn interessegebieden verder uitbreiden/verdiepen

Nachtmerrie: Nooit meer op vakantie kunnen

Aantal NtVP congressen bezocht: 3

Waarom deze SIG? Om een (inter)nationaal netwerk op te zetten, een impuls te geven aan het vergroten van behandelkennis en onderzoek rondom trauma in het forensisch veld.

Voor wie? Alle collega’s in het forensische veld die zich richten op trauma; clinici en onderzoekers.

Wat doen jullie? De SIG staat nog in de kinderschoenen en beoogt in eerste instantie een netwerk op te zetten om ervaringen en kennis te delen, vervolgstappen te verkennen, en ideeën uit te wisselen om de zorg en het onderzoek binnen deze sector verder te verdiepen en verbeteren.

Waar zijn jullie actief? Congressen en lezingen

Aanmelden: communicatie@ntvp.nl  of persoonlijk bij Yolande Kat: ykat@dewaagnederland.nlMeer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven