30 september 2018
U heeft ze vast gezien bij het afgelopen NtVP congres in mei, de grote banners van de SIGS. Bij de stands in het atrium van congrescentrum de Werelt stond ook die van de SIGS Young Minds en Culturele diversiteit. Er is veel kennis verworven en uitgewisseld. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het Psychotrauma veld te verbinden.

Wilt u ook meer contact met collega’s in het veld? Neem dan deel aan één of meer van deze inspirerende netwerkgroepen! De volgende SIG’s zijn actief:

 1. Opvang en vroege interventies
  Deze SIG baseert zich op evidence-based  practice om samen kennis en ervaringen uit te wisselen met medewerkers die opvang verlenen binnen de brandweer, politie, slachtofferhulp, ziekenhuizen, ambulance en anderen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Lucy Dijkman: L.Dijkman@olvg.nl

 2. Young Minds
  Dit is een netwerk voor PhD studenten op het gebied van psychotrauma. De contactpersoon voor geïnteresseerde deelnemers is Marieke van Meggelen, M.vanMeggelen@fsw.eur.nl of via youngminds@ntvp.nl

 3. Traumatische rouw 
  Deze SIG heeft als algemeen doel het bundelen en verspreiden van expertise op het gebied van traumatische rouw. Voor meer info of aanmelding kunt u contact opnemen met de voorzitter Suzan Soydas: s.soydas@uu.nl

 4. Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen
  Deze SIG richt zich op het genereren van meer kennis over de behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen.Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Ingrid Wigard: i.wigard@parnassiagroep.nl

 5. Culturelediversiteit
  Deze SIG richt zich op ‘cultuur en trauma’ en heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij cultureel andere patiënten. Voor meer info kunt u contact opnemen met de voorzitter Samrad Ghane: s.ghane@equatorfoundation.nl


Wilt u zich aanmelden voor één van deze SIG’s? Dat kan! Stuur een mailtje naar de voorzitter van de desbetreffende SIG.Wilt u uw kennis delen met collega’s uit het psychotraumaveld op een ander thema?
U kunt ook zelf het initiatief nemen om (met een collega) een nieuwe SIG te starten. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Vroegkinderlijke traumatisering

 • Jeugd en Trauma

 • Trafficing

 • Huiselijk Geweld

 • Geüniformeerden


Bent u geregistreerd als psychotraumatherapeut?
Dan telt vanaf het moment van registratie iedere bijgewoonde SIG bijeenkomst mee voor 1 punt bij je herregistratie. Wanneer bij een SIG bijeenkomst een (inter)nationale spreker wordt uitgenodigd dan kan de betreffende bijeenkomst voorgelegd worden aan de accreditatie commissie.

Neem voor meer informatie contact op met Miranda Meijer, Bestuurslid NtVP via me.meijer@LZV-groep.nl

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven