30 mei 2018
Myrthe Tielman is op 25 januari 2018 gepromoveerd aan de TU Delft op haar onderzoek: A Virtual Agent for Post-Traumatic Stress Disorder Treatment. Een virtuele coach kan in de toekomst positief bijdragen aan de therapie van mensen met PTSS. Zo’n coach kan patiënten motiveren om hun therapie vol te houden en hen helpen met het ophalen van traumatische herinneringen als onderdeel van exposuretherapie. Myrthe Tielman ontwikkelde een dergelijke coach als onderdeel van haar promotietraject. De coach van Tielman maakt onderdeel uit van het grotere project Virtual eCoaching and Storytelling technology for Post-Traumatic Stress Disorder Treatment, dat een thuisbehandeling voor mensen met PTSS wil ontwikkelen. Zo’n systeem biedt mogelijke verlichting voor de kosten in de GGZ en biedt patiënten een meer toegankelijke vorm van therapie. Voor de applicatie werd de klinische praktijk van exposuretherapie door de promovenda in een computerprogramma gegoten.
De virtuele coach kan hierin helpen bij het terughalen van traumatische herinneringen. Zo stelt deze gerichte vragen over het verworven trauma van een patiënt en worden vervolgvragen hierop aangepast. Naast assistentie bij de exposuretherapie spreekt de coach patiënten bemoedigend toe met motiverende teksten wanneer dat nodig is. Tevens kan de patiënt in de behandelomgeving een dagboek bijhouden met gevoelens, foto’s en beelden die ondersteunend bij de therapie werken.Een ‘menselijke therapeut’ kan het verloop van de virtual reality therapie op afstand volgen en indien nodig contact opnemen met de patiënt. Tielman’s virtuele coach richt zich op twee specifieke groepen: oorlogsveteranen en slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd.

Bekijk hieronder het interview met recent gepromoveerde Myrthe Tielman waarin zij vertelt over de ontwikkeling van een virtuele coach die kan helpen bij de behandeling van PTSS. Myrthe is geïnterviewd door Hannah Lasonder. Het proefschrift van Myrthe Tielman is via deze link te downloaden.

Meer in deze nieuwsbrief

Alle nieuwsbrieven
30 mei 2018

Drie open vacatures bestuursleden NtVPDe NtVP is per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. Aan het einde van 2018 eindigt de bestuurstermijn van Mariel Meewisse (voorzitter NtVP) en Marten La Haye (secretaris en penningmeester NtVP). Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.
Lees meer
30 mei 2018

Oproep aan leden voor versterken netwerkfunctieDe afgelopen jaren is de NtVP zich meer gaan toespitsen op het informeren van haar leden in de recente ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma. Zo hebben wij kennisbronnen op het gebied van psychotrauma in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • lopend onderzoek dat binnen Nederland plaatsvindt
Lees meer
30 mei 2018

Masterclass: Fostering Resilience in Aid Workers

The potential of mindfulness and acceptance-based approaches.
How can we foster resilience in aid workers in the field? What are the main stressors and preferred coping mechanisms? And how can we reduce the mismatch between what organisations offer and the frontline realities.
Lees meer