1 juli 2024

Heb jij affiniteit met het werkveld van psychotrauma en zou je het leuk vinden om hierin meer te betekenen?

Wij zijn vanwege een bestuurswisseling op zoek naar een portefeuillehouder Certificering, die ons bestuur wil komen versterken.
Ervaring met diagnostiek en behandeling van psychotrauma strekt tot aanbeveling. Bij voorkeur ben je geregistreerd als psychotraumatherapeut NtVP.

Over NtVP

We zijn een vereniging van en voor professionals in de zorg en het beleid voor en onderzoek naar psychotrauma. Het bestuur bestaat uit gedreven en enthousiaste personen die zich hard maken voor de missie van NtVP: het bewaken van de kwaliteit van de psychotraumazorg door accreditatie en certificering, het delen van wetenschappelijke kennis en best practices door lezingen, webinars en congressen, en het zorgen voor een landelijk en internationaal netwerk van professionals op het gebied van psychotrauma door onder meer Special Interest Groups en taskforces.

NtVP Certificering Psychotraumatherapeut

PTSS is een complex beeld dat overlap kan vertonen met andere stoornissen, zoals depressie of heftige acute stress, maar dat ook sterk beïnvloed wordt door bijvoorbeeld cultuur en sociale omstandigheden. Een goede diagnose en een goede behandeling is van groot belang en vraagt specialistische expertise. Daarom heeft de NtVP de certificering van Psychotraumatherapeuten ter hand genomen.

Een door de NtVP gecertificeerde Psychotraumatherapeut is een ervaren BIG geregistreerde therapeut op academisch niveau (GZ-psycholoog, Klinisch (Neuro-)Psycholoog, psychiater e.d.), die bevoegd en bekwaam is om volgens actuele, bewezen (evidence-based) inzichten psychotrauma en daaraan gerelateerde stoornissen te diagnosticeren en te behandelen, en dit in de praktijk toepast.

Bij een behandelaar die geregistreerd is als Psychotraumatherapeut NtVP zijn cliënten en verwijzers verzekerd van up-to-date wetenschappelijke kennis en van een hoog niveau van zorg. Voor behandelaren bieden deze kwaliteitsregistraties een profilering en erkenning van de kennis en vaardigheden op gebied van traumagerelateerde psychopathologie.

Vacature omschrijving

Als portefeuillehouder Certificering ben je samen met een mede-bestuurslid verantwoordelijk voor het programma Certificering Psychotraumatherapeut. Je werkt toe naar het opzetten van teamcertificering en het accrediteren en certificeren van de BIG-opleidingen. Je stuurt de certificeringscommissie aan die de aanvragen beoordeelt. Je bent lid van het Algemeen Bestuur (AB) en bent als zodanig betrokken bij de vergaderingen (ongeveer 6x per jaar), de heidag en de Algemene Ledenvergadering (ALV). Je bent welkom bij de lezingen en webinars. De functie neemt naar schatting 4-6 uur per maand in beslag.

Competenties die passen bij deze functie:

  • Ervaring in de diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde mensen
  • Goed kunnen samenwerken
  • Organiserend vermogen
  • Gericht op belang vereniging en op bereiken van resultaat
  • Meedenken met uitdagingen en oplossingen voor vraagstukken

Praktische zaken:

  • Het certificeringsprogramma wordt secretarieel en administratief ondersteund
  • Reis- en andere onkosten worden vergoed
  • De bestuurstermijn is in principe voor een termijn van 4 jaar

Interesse?

Neem contact op met onze voorzitter Joanne Mouthaan (voorzitter@ntvp.nl) of secretaris Jorin Blokland (secretaris@ntvp.nl).

Vacature