17 februari 2023

De hevige aardbevingen op 6 februari die Turkije en Syrië troffen, hebben geleid tot enorme vernietiging, een groot verlies van levens en het ontbreken van veiligheid en basale levensbehoeften voor honderdduizenden mensen. De NtVP is diep bedroefd en betuigt haar medeleven met degenen die – direct of indirect – zijn getroffen door deze ramp en de nasleep ervan. Zovelen, ook binnen onze landsgrenzen, zijn geraakt door de aardbeving, inclusief collega’s in het werkveld van de psychotraumazorg en crisishulp. De emotionele impact van de ervaringen en beelden van de verwoesting kan diepgaand en soms langdurig zijn. Daarnaast kunnen deze emoties oude psychische wonden doen herleven. Het bieden van praktische ondersteuning kan mensen helpen veerkrachtig te blijven en contact te maken met anderen om elkaar te steunen. Op deze pagina vindt u materialen voor professionals en niet-professionals die kunnen helpen bij het bieden van effectieve psychologische ondersteuning op de korte en langere termijn na een humanitaire crisis.

Als vereniging blijven wij ons inzetten om kennis over psychotrauma te verspreiden, om zo ook in de context van verwoestende gebeurtenissen bij te dragen aan zorg voor en ondersteuning van hen die getroffen zijn.

first-aid