27 juni 2023

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld. De NtVP heeft een vast Katern en supervisievraag in het Impact Magazine.

Het thema van de nieuwste editie van Impact magazine is uitbuiting en mensenhandel. Orthopedagoog generalist Myrna Cleef vertelt over haar werk met jonge slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting. In de supervisierubriek beantwoordt epidemioloog en (niet-praktiserend) GZ-psycholoog Anke Witteveen de vraag hoe we in Nederland uitgebuite arbeidsmigranten kunnen bijstaan als er sprake is van psychisch leed ten gevolge van slechte arbeidsomstandigheden. Ook beschrijft ze welke rol de Nederlandse gezondheidszorg hierbij kan spelen.

NtVP Katern Impact Magazine 2023 2-1

Impact Magazine