Je kunt accreditatie aanvragen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en de vereiste documenten als bijlage mee te sturen. Download hier het aanvraagformulier: Aanvraagformulier accreditatie training nuldelijnsondersteuning.

Je kunt het ingevulde formulier en de bijlage naar certificering@ntvp.nl sturen. Zodra deze ontvangen is, ontvang je een ontvangstbevestiging met verdere instructies.

Welke documenten moet je verder meesturen?

 • Handleiding en/of draaiboek training;
 • Toetsingsmateriaal;
 • Vereiste kwalificaties van een trainer. 

Daarnaast kun je eventueel ook meesturen:

 • PowerPoint slides en/of lesmateriaal dat bij de training wordt gebruikt;
 • Kwaliteitskeurmerken indien aanwezig.

Aanvraagprocedure en kosten

De accreditatiekosten bedragen € 650,- per training en moeten tijdens de aanvraagprocedure aan de NtVP worden voldaan. Na het indienen van de aanvraag ontvang je een factuur voor deze kosten.

Als het duidelijk wordt dat de training niet in aanmerking komt voor accreditatie, wordt deze (zonder extra kosten) afgewezen. Als je accreditatieaanvraag wordt afgewezen maar er zijn enkele voorstellen tot aanpassing, dan kan de NtVP deze met kleine wijzigingen alsnog goedkeuren (zonder bijbetaling). Bij substantiële wijzigingen en herbeoordeling door de NtVP worden er € 350,- aan kosten in rekening gebracht.

Ben je het niet eens met het oordeel van de commissie? Dan kun je hiertegen bezwaar aantekenen. Als het geschil niet opgelost kan worden, kun je een beroep doen op de klachtencommissie (zie: 4.8 in de Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning).

Geaccrediteerde opleidingen verschijnen in het register op de NtVP-website en ontvangen een gedrukt certificaat.

Deadlines aanvragen accreditatie

Een accreditatieaanvraag kun je het hele jaar door indienen. Er zijn vaste momenten in het jaar waarop de aanvragen worden beoordeeld. Aanvragen die vóór de onderstaande data worden ingediend, worden behandeld tijdens de daaropvolgende vergadering van de accreditatiecommissie.

 • 1 januari 2024

 • 1 april 2024

 • 1 juli 2024

 • 1 oktober 2024

Je accreditatieaanvraag wordt binnen 6 weken na de deadline beoordeeld. Binnen die tijd ontvang je de beoordeling. Als er onduidelijkheden zijn of extra informatie nodig is, kan de beoordelingsperiode worden verlengd.

Duur registratie

De accreditatie geldt voor een periode van 5 jaar. Vóór het einde van deze termijn moet je herregistratie aanvragen. Herregistratie vereist dat je aantoonbaar op de hoogte blijft van recente ontwikkelingen op het gebied van theorie en toepassing.

Meer informatie is te vinden in de Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de NtVP, vianuldelijnsaccreditatie@ntvp.nl. Ook als je twijfelt of je in aanmerking komt voor registratie. 

Accreditatie-en certificeringscommissie

De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie van specialisten op het gebied van nuldelijnsondersteuning:

 • Rianneke van der Gaag
 • Pleuni Corton
 • Madelon Bronner
 • Anne Bakker

Rianneke van der Gaag

Rianneke van der Gaag is Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut en werkzaam als regiohoofd van regiocentrum Zuid bij de Militaire GGZ. Ze is geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCT en is ingeschreven bij de vereniging voor schematherapie en bij de vereniging voor EMDR. In haar functie als militair psycholoog is ze in 2010 op uitzending geweest in Uruzgan, Afghanistan. Zowel tijdens haar uitzending als tijdens de werkzaamheden in Nederland is ze onder andere betrokken bij de eerste opvang van militairen na incidenten.

Pleuni Corton

Pleuni Corton werkt als Stafpsycholoog op de staf van Koninklijke Marechaussee (KMar). In haar functie adviseert ze het management over (beleid t.a.v.) psychische gezondheid en –zorg. Ze is tevens landelijk coördinator van de Collegiale Ondersteunings Groep (COG) van de KMar. Ze houdt regie op de werkzaamheden van deze nuldelijns ondersteuners, stuurt hen aan, bewaakt de kwaliteit en fungeert als achterwacht.

Anne Bakker

Anne is werkzaam als coördinator Traumaopvang voor medewerkers in OLVG en als gastonderzoeker verbonden aan AmsterdamUMC (Psychotrauma onderzoeksgroep). Met een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en advies zet Anne zich in om medewerkers in hoog-risico beroepen goed op te vangen en te ondersteunen na werk-gerelateerd trauma om zo negatieve gevolgen te voorkomen.

Madelon Bronner

Madelon Bronner is psycholoog en werkt als adviseur psychosociale ondersteuning bij het Rode Kruis Nederland. In haar functie adviseert ze over diverse processen, producten en diensten voor het borgen van de psychosociale ondersteuning binnen de Rode Kruis hulpverlening. Deze richt zich zowel op mensen in nood als op onze eigen Rode Kruis hulpverleners. Het credo daarbij is ‘oog en oor voor wat mensen meemaken tijdens en na stressvolle gebeurtenissen is geen luxe maar noodzaak’. Verder is Madelon een bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. Door het verbinden van deze werelden kan onderzoek direct bijdragen aan de kwaliteit van de hulpverlening. Zij deed haar promotieonderzoek in het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC naar het voorkomen van psychische klachten bij ouders en kinderen na een ziekenhuisopname.