29 januari 2019
Auteurs: Pierre-François Rousseau, Myriam El Khoury-Malhame, Emmanuelle Reynaud, Sarah Boukezzi, Aïda Cancel, Xavier Zendjidjian, Valérie Guyon, Jean-Claude Samuelian, Eric Guedj, Thierry Chaminade & Stephanie Khalfa

Originele titel: Fear extinction learning improvement in PTSD after EMDR therapy: an fMRI study

Doel: Neurobiologische modellen van PTSS impliceren beperkingen in angstverwerking bij de instandhouding van de stoornis. EMDR is één van de meest efficiënte psychotherapieën om PTSS te behandeling. We hadden als doel het breinmechanisme te exploreren van de angstschakelingen betrokken bij de symptoomreductie van PTSS patiënten na EMDR therapie.

Methode: Zesendertig PTSS deelnemers werden random toegewezen tot een EMDR groep die EMDR therapie ontving of een Wachtlijst (WL) groep die ondersteunende therapie ontving. Deelnemers ondergingen een gedragsmatige angst conditionering en uitdoving paradigma tijdens fMRI. In de EMDR groep werden patiënten gescand op baseline, voorafgaand aan EMDR en één week na remissie. In de WL groep werden patiënten gescand op baseline en tijdens hetzelfde tijdsinterval als de EMDR groep.

Resultaten: In de EMDR groep na behandeling waren de angst responses in de late uitdoving significant lager dan voorafgaand aan behandeling. Parallel hieraan werd significante activiteit in functioneren en connectiviteit veranderingen gevonden in de EMDR groep vs. de WL tijdens de late uitdoving. Deze veranderingen waren betrokken bij de angstschakelingen (amygdala, linker hippocampus), de rechter inferior frontal gyrus, de rechter frontal eye fields en insula (pFWE<0,05).

Conclusie: Deze veranderingen in functioneren liggen ten grondslag aan een significante verbetering van leren van angstuitdoving bij PTSS patiënten na EMDR therapie.

Kernwoorden: EMDR; PTSS; angstconditionering

APA citatie: Rousseau, P., El Khoury-Malhame, M., Reynaud, E., Boukezzi, S., Cancel, A., Zendjidjian, X., . . . Khalfa, S. (2019). Fear extinction learning improvement in PTSD after EMDR therapy: An fMRI study. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1568132. doi:10.1080/20008198.2019.1568132

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 29 december 2018, online gepubliceerd op 29 januari 2019.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.