9 oktober 2017
Auteurs: Kathryn M. Magrude, Katie A. McLaughlin & Diane L. Elmore Borbon

Originele titel: Trauma is a Public Health Issue

Blootstelling aan traumatische ervaringen is alomtegenwoordig in samenlevingen over de hele wereld. Dit leidt tot substantiële kosten voor zowel het individu als voor de samenleving, en wordt hiermee een belangrijk wereldwijd volksgezondheidsprobleem. We tonen aan dat trauma een volksgezondheidsprobleem is door de rol van factoren die op verschillende niveaus van invloed opereren -individueel, relaties, gemeenschap en samenleving- te benadrukken die zowel het optreden van trauma als haar nasleep verklaren. We presenteren doelen voor traumapreventie en -gevolgen en geven voorbeelden waar preventieve volksgezondheidsbenaderingen succes hebben gehad, binnen de context van dit model dat verschillende niveaus heeft.
Tot slot beschrijven we de essentiële rol die volksgezondheidsbeleid heeft bij het adresseren van trauma als een wereldwijd volksgezondheidsprobleem, inclusief de belangrijkste uitdagingen voor wereldwijde volksgezondheid en vervolgstappen voor het ontwikkelen en implementeren van een volksgezondheidsagenda die goed geïnformeerd is over trauma.
Een volksgezondheidsraamwerk dat werkt op verschillende beslissingsniveaus is cruciaal voor het begrijpen van risico’s en beschermende factoren van traumatische ervaringen en de nasleep ervan en voor het genereren van mogelijkheden voor preventie.

Trefwoorden: Trauma, Volksgezondheid, Preventie, Vroegtijdige interventie, Traumatische stress, Ramp

APA formaat citatie: Magruder, K. M., McLaughlin, K. A., & Elmore Borbon, D. L. (2017). Trauma is a public health issue. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1375338. doi:10.1080/20008198.2017.1375338

Dit artikel is online gepubliceerd op 9 oktober 2017.

Vertaling: Diana van Oort

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.