18 mei 2018
Originele titel: Moving Forward in Treatment for Posttraumatic Stress Disorder: Innovations to Exposure-based Therapy Illustrated with a Clinical Case

Auteurs: Mirjam J. Nijdam & Eric Vermetten

Het  professionele veld van de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) loopt voorop in veranderingen binnen de psychotherapie, bijvoorbeeld door de introductie van Virtual Reality Exposure Therapie. Dit artikel schetst een nieuwe benadering die voortbouwt op cognitieve motorische interactie in een virtuele interactieve omgeving. Het is gebaseerd op de theorie van geheugenreconsolidatie en de belichaming van cognitie. Het kader dat we voor ogen hebben stelt de patiënt letterlijk in staat een stap in het verleden te zetten door voorwaartse beweging te gebruiken als essentieel ingrediënt om de impact van blootstelling aan traumatische gebeurtenissen te vergroten. De gedragsrespons van het toenaderen is precies het tegenovergestelde van de vermijding die meestal door patiënten wordt toegepast en de verbetering van divergerend denken is het belangrijkste veronderstelde werkingsmechanisme. Dit kan bijdragen aan de versterking van de persoonlijke effectiviteit en zelfreflectie,  gegenereerd door een hoge emotionele betrokkenheid, evenals een gevoel van voldoening en een vergroot herstel zoals geïllustreerd wordt door een klinische casus. We stellen dat innovaties met gepersonaliseerde Virtual Reality en beweging verder moeten worden onderzocht en geïmplementeerd in de huidige therapieën.

Trefwoorden: posttraumatische stressstoornis, psychotherapie, therapie proces onderzoek, virtual reality behandeling, oefentherapie, behandeluitkomst, behandelresistentie

APA formaat citatie: Nijdam, M. J., & Vermetten, E. (2018). Moving forward in treatment of posttraumatic stress disorder: Innovations to exposure-based therapy. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1458568. doi:10.1080/20008198.2018.1458568

Vertaling: Kimberly Stam

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 4 maart 2018 en online gepubliceerd op 18 mei 2018.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.