22 november 2018
Auteurs: Manon A. Boeschoten, Niels Van der Aa, Anne Bakker, F. Jackie June Ter Heide, Marthe C. Hoofwijk, Ruud A. Jongedijk, Agnes Van Minnen, Bernet M. Elzinga & Miranda Olff

Originele titel: Development and Evaluation of the Dutch Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5)

Achtergrond: In 2013 is de Clinician-Administered PTSD Scale, de gouden standaard om PTSS mee te meten aangepast naar de DSM-5 (CAPS-5; Weathers et al., 2013a).
Doel: Dit project stelde als doel om een klinisch-relevante Nederlandse vertaling van de CAPS-5 te ontwikkelen, en om diens psychometrische eigenschappen te onderzoeken.
Methode: Wij voerden een stapsgewijze vertaling uit, inclusief Delphi-rondes met een groep van 44 Nederlandse psychotrauma experts en vijf senior psychotrauma experts. Door middel van gedeeltelijke groepsvertaling, twee professionele vertalingen en de officiële Nederlandse vertaling van de DSM-5, stelde elke senior expert één onafhankelijke vertaling samen. Consensus werd plenair bereikt. Na terugvertaling, een vergelijking met de originele CAPS-5, en een veldtest, resulteerde een laatste ronde met de senior experts in de definitieve versie. Na implementatie voerden clinici CAPS-5 interviews uit met 669 individuen die blootgesteld waren aan trauma en die doorverwezen waren voor specialistisch diagnostisch onderzoek. De betrouwbaarheid van de Nederlandse CAPS-5 werd onderzocht middels interne consistentie en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. En constructvaliditeit middels confirmatieve factoranalyse (CFA).
Resultaten: CAPS-5 ernst totaalscores lieten een hoge interne consistentie (α = .90) en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (ICC = .98, 95% CI: .94 - .99) zien. CAPS-5 diagnose lieten een bescheiden interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zien (kappa = .59, 95% CI: .20 - .98). Confirmatieve factoranalyse met alternatieve PTSS-modellen toonden adequate ondersteuning voor het DSM vier-factormodel, maar een zes-factor (Anhedonie) model had de beste fit op de data.
Conclusies: De Nederlandse CAPS-5 is een zorgvuldig vertaald instrument met adequate psychometrische eigenschappen. De huidige resultaten dragen bij aan de groeiende steun voor meer verfijnde (zes en zeven) factor modellen voor DSM-5 PTSS, wat aangeeft dat de validiteit en klinische implicaties van deze modellen het doel zouden moeten zijn van verder onderzoek.

Sleutelwoorden: CAPS-5; PTSS; groeps-vertalingen; psychometrische evaluatie

APA citatie: Boeschoten, M. A., Van, d. A., Bakker, A., Ter Heide, ,F.Jackie June, Hoofwijk, M. C., Jongedijk, R. A., . . . Olff, M. (2018). Development and evaluation of the dutch clinician-administered PTSD scale for DSM-5 (CAPS-5).European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1546085. doi:10.1080/20008198.2018.1546085

Vertaald door: Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 20 oktober 2018, online gepubliceerd op 22 november 2018.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.