9 mei 2018
Auteurs: Ansgar Rougemont-Bücking, Véronique S. Grazioli, Simon Marmet, Jean-Bernard Daeppen, Mélissa Lemoine, Gerhard Gmel & Joseph Studer

Originele titel: Non-medical use of prescription drugs by young men: impact of potentially traumatic events and of social-environmental stressors

Achtergrond: Niet-medisch gebruik van geneesmiddelen op recept (NMGGR) is een toenemend verschijnsel en wordt in verband gebracht met fysieke en psychologische gevolgen. Deze studie onderzocht de effecten van verschillende vormen van stress op NMGGR.
Methoden: Gegevens van 5.308 jongvolwassen mannen uit de Zwitserse cohortstudie naar risicofactoren voor middelengebruik werden geanalyseerd met betrekking tot het NMGGR van slaappillen, kalmeringsmiddelen, pijnstillers, psychostimulantia en antidepressiva. Verschillende vormen van stress (discrete, potentieel traumatische gebeurtenissen, recente en langdurige sociale-omgevings stressfactoren) in de periode voorafgaand aan de NMGGR-meting werden gemeten. Een omgekeerde log-binomiale regressie werd uitgevoerd en risk ratios (RR) werden berekend.
Resultaten: NMGGR was significant geassocieerd met het toenemende aantal potentieel traumatische gebeurtenissen (bijv. voor pijnstillers, RR = 1.92, p <.001), met problemen binnen de familie (bijv. voor slaapmiddelen RR = 2.45, p <.001), en de peer group (bijv. voor gebruik van kalmeringsmiddelen RR = 2.34, p <.01). Factoren die het functioneren binnen een familie tijdens de kindertijd weergeven, vertoonden maar weinig significante associaties. Seksueel geweld door bekenden was alleen geassocieerd met het gebruik van slaappillen (RR = 2.91, p = <.01), terwijl fysiek geweld door bekenden geen verband hield met NMGGR. Fysiek (bijvoorbeeld voor psychostimulantia RR = 2.01, p <.001) of seksueel geweld (bijvoorbeeld voor antidepressiva RR = 4.64, p <.001) gepleegd door een dader buiten de familiecontext vertoonde associaties met verschillende categorieën van geneesmiddelen.
Conclusie: NMGGR lijkt meer eenduidig geassocieerd te zijn met discrete en potentieel traumatische gebeurtenissen en met recente sociale-omgevings stressfactoren dan met langdurige stressoren als gevolg van het functioneren van de familie tijdens de kindertijd en jeugd. Fysiek en seksueel geweld gepleegd door vreemden was sterker geassocieerd met NMGGR dan wanneer dit gepleegd werd door een familielid.

Kernwoorden: niet-medisch gebruik van geneesmiddelen op recept; traumatische stress; gezinsfunctioneren; peer-invloed; ouderlijk toezicht; verwaarlozing; seksueel geweld; fysiek geweld

APA citatie: Rougemont-Bücking, A., Grazioli, V., Marmet, S., Daeppen, J., Lemoine, M., Gmel, G., & Studer, J. (2018). Non-medical use of prescription drugs by young men: Impact of potentially traumatic events and of social-environmental stressors. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1468706. doi:10.1080/20008198.2018.1468706

Vertaling: Kimberly Stam

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 3 april 2018 en online gepubliceerd op 9 mei 2018.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.