5 november 2018
Auteurs: Helene Flood Aakvaag, Ida Frugård Strøm & Siri Thoresen

Originele titel: But were you drunk? Intoxication during sexual assault in Norway

Achtergrond: Seksueel geweld vindt vaak plaats wanneer slachtoffers dronken zijn. Verkrachtingsmythen-onderzoek geeft aan dat aanranding onder invloed soms als minder ernstig of niet als ‘echte’ aanranding wordt gezien; echter, het is onduidelijk of slachtoffers van seksueel geweld onder invloed verschillen van slachtoffers die niet onder invloed waren met betrekking tot gezondheid en functioneren.
Doel: Wij onderzochten mogelijke verschillen in mentale gezondheid, sociale steun en eenzaamheid tussen seksueel geweldslachtoffers die wel en niet onder invloed waren.
Methoden: Deelnemers waren 1,011 jongvolwassenen (505 blootgesteld aan geweld in kindertijd en 506 niet-blootgestelden) geselecteerd uit een community belenquête (T1) en een follow-up vragenlijst 12-18 maanden later (T2). Analyses bestonden uit éénweg-ANOVA met Tamhane post-hoc testen.
Resultaten: Er waren geen significante verschillen in mentale gezondheid, sociale steun en eenzaamheid tussen slachtoffers van seksueel geweld met en zonder dronkenschap, alhoewel beide groepen significant verschillend van diegene die geen seksueel geweld hadden gerapporteerd.
Conclusies: Deze resultaten suggereren dat seksueel geweld onder invloed niet minder klinisch relevant is dan seksueel geweld zonder dronkenschap.
Kernwoorden: Seksueel geweld, seksueel geweld onder invloed; alcohol-gerelateerde verkrachting; mentale gezondheid; sociale steun; eenzaamheid.

APA citatie: Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2018). But were you drunk? intoxication during sexual assault in norway. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1539059. doi:10.1080/20008198.2018.1539059

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 4 oktober 2018, online gepubliceerd op 5 november 2018.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.