13 november 2018
Auteurs: L. Røberg, L. Nilsen & J. I. Røssberg

Originele titel: How do men with severe sexual and physical childhood traumatization experience trauma stabilizing group treatment? A qualitative study

Achtergrond: Blootstelling aan potentiële traumatiserende gebeurtenissen is geassocieerd met een verhoogd risico op de ontwikkeling van langdurige fysieke, psychologische en sociale problemen. Ten minste 30% van de mishandelde populatie is man, maar ondanks dit feit, bestaat onderzoek naar mannelijke slachtoffers nauwelijks in vergelijking met onderzoek naar vrouwelijke slachtoffers.
Doel: Trauma stabilisatie groepsbehandeling is een steeds meer toegepaste behandelmethode voor patiënten met complexe PTSS. Het doel van de huidige studie was om te exploreren hoe mannen die deelnemen aan een genderspecifieke trauma stabilisatie interventie deze behandelaanpak ervaren.
Methode: Vijf mannen die deelnamen aan een trauma stabilisatie groepsbehandeling werden geïnterviewd met een semigestructureerd kwalitatief interview. De data werden geanalyseerd door gebruik te maken van Interpretative Phenomenological Analysis.
Resultaten: De analyse resulteerde in vijf hoofdthema’s. De thema’s benadrukken de ervaringen van de deelnemers en beschrijven positieve en negatieve ervaringen: i) Groepsatmosfeer - bestaande uit veiligheid, gemeenschappelijkheid, openheid en angst, ii) Leren - gecategoriseerd in kennis en zelfkennis, iii) Motivatie dat zowel innerlijke als uiterlijke motivatie beschrijft, iv) Structuur - bestaande uit structuur van de bijeenkomsten, groepsgrootte en duur van de bijeenkomsten en v) Gender - gedefinieerd als de ervaringen van het deelnemen aan een groep met alleen maar mannen met vrouwelijke groepsleiding.
Conclusies: Er lijken veel voordelen te zijn voor het uitnodigen van mannen in genderspecifieke groepen voor traumastabilisatie behandeling. De mannen benadrukten de steun die zij ontvingen en dat deelname in een gender-gemixt groep moeilijker geweest zou zijn. In de toekomst is het mogelijk van belang om stabilisatie groepen te organiseren met uitsluitend mannen waarbij meer nadruk ligt op onderwerpen die specifiek van belang zijn voor mannen.

Kernwoorden: complexe trauma; seksueel misbruik; groepstherapie; gender; kwalitatieve analyse

APA citatie: Røberg, L., Nilsen, L., & Røssberg, J. I. (2018). How do men with severe sexual and physical childhood traumatization experience trauma-stabilizing group treatment? A qualitative study. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1541697. doi:10.1080/20008198.2018.1541697

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 11 oktober 2018, online gepubliceerd op 13 november 2018.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.