22 november 2018
Auteurs: Maya G. Meentken, Ingrid M. van Beynum, Elisabeth W. C. Aendekerk, Jeroen S. Legerstee, Hanan El Marroun, Jan van der Ende, Ramón J. L. Lindauer, Manon H. J. Hillegers, Henriette A. Moll, Wim A. Helbing & Elisabeth M. W. J. Utens

Originele titel: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in children and adolescents with subthreshold PTSD after medically related trauma: design of a randomized controlled trial

Achtergrond: Ongeveer 3 op de 10 kinderen en adolescenten die zijn opgenomen in een ziekenhuis of een medische behandeling ondergaan, ontwikkelt subklinische symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Indien onbehandeld kan subklinische PTSS een serieuze impact hebben op het psychosociaal functioneren, de kwaliteit van leven en psychopathologie op de lange-termijn. Echter, onderzoek naar subklinische PTSS en de behandeling ervan na pediatrische medische interventies en/of ziekenhuisopname is schaars. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een snelle en niet-invasieve psychosociale behandeling voor posttraumatische stressklachten. Echter, de effectiviteit van EMDR bij pediatrische patiënten met subklinische PTSS is nog niet eerder systematisch onderzocht.
Doel: Het beschrijven van de opzet van een gerandomiseerde gecontroleerde klinische trial (RCT) voor het evalueren van de effectiviteit van EMDR bij kinderen met subklinische PTSS na ziekenhuisopname.
Methode: Kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar die eenmalig (trauma type 1) of meerdere (trauma type II) ziekenhuisopname(s) zijn ondergaan, niet langer 5 jaar geleden, worden geïncludeerd. Deelnemende kinderen zullen eerst gescreend worden met een gestandaardiseerde vragenlijst voor PTSS-symptomen. Daarna zullen kinderen met subklinische PTSS random toegewezen worden aan 1) circa 6 gestandaardiseerde EMDR sessies of 2) standaardzorg (care-as-usual). Kinderen die voldoen aan de diagnose PTSS nemen geen deel aan de RCT, maar worden direct doorverwezen naar behandeling. Follow-up metingen zullen plaatsvinden na 8 weken en 8 maanden.
Discussie: Gezien de schaarse evidentie voor de effectiviteit van EMDR bij kinderen met medisch-gerelateerd trauma, kunnen clinici, onderzoekers en kinderen die behandeld worden in ziekenhuizen profiteren van deze studie. Mogelijke sterke punten en beperkingen van deze studie worden beschreven.
Trial Registratie: Nederlands Trial Register NTR5801

Kernwoorden: PTSS; subklinische PTSS; trauma; EMDR; kinderen; adolescenten; pediatrie; RCT; ConHD; afdeling spoedeisende hulp

APA citatie: Meentken, M. G., van Beynum, I. M., Aendekerk, E. W. C., Legerstee, J. S., El Marroun, H., van, d. E., . . . Utens, E. M. W. J. (2018). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in children and adolescents with subthreshold PTSD after medically related trauma: Design of a randomized controlled trial. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1536287. doi:10.1080/20008198.2018.1536287

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 25 september 2018, online gepubliceerd op 22 november 2018.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.