30 oktober 2022


In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een review onderzocht de neurobiologie van systemen in de zich ontwikkelende hersenen die het meest beïnvloed worden door fysieke en emotionele trauma's en verwaarlozing. Het bleek dat traumain de kindertijd, ongeacht welke soort, een grotere impact heeeft dan op volwassen leeftijd. Dit is een gevolg van grotere prikkelbaarheid en gebrek aan inhibitie in de zich ontwikkelende hersenen en het zenuwstelsel. Als het trauma optreedt tijdens kwetsbare of cruciale perioden in de ontwikkeling van bepaalde structuren en systemen, is de kans op schade op de lange termijn en de gevolgen daarvan voor het gedrag, waaronder zelfbeschadiging en zelfmoord, groter.

Campbell, K. A. (2022). The neurobiology of childhood trauma, from early physical pain onwards: as relevant as ever in today's fractured world. European Journal of Psychotraumatology, 13(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2131969

Een kwalitatieve studie onderzocht de ervaringen en perspectieven van COVID-19 gezondheidszorgpersoneel. GZ personeel beschreef aanzienlijke negatieve gevolgen van blootstelling aan potentieel moreel schadelijke gebeurtenissen voor hun geestelijke gezondheid, waaronder toegenomen angst- en depressiesymptomen en slaapstoornissen.

Hegarty, S., Lamb, D., Stevelink, S. A., Bhundia, R., Raine, R., Doherty, M. J., ... & Wessely, S. (2022). ‘It hurts your heart’: frontline healthcare worker experiences of moral injury during the COVID-19 pandemic. European Journal of Psychotraumatology, 13(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2128028

In een meta-analyse werd de huidige stand van zaken over de effecten van psychologische interventies voor PTSS op het negatieve zelfbeeld samengevat. De resultaten toonden aan dat bestaande behandelingen voor PTSS een negatief zelfbeeld verminderen. In de toekomst moet worden onderzocht welke interventies het meest effectief zijn in het verminderen van een negatief zelfbeeld.

Banz, L., Stefanovic, M., von Boeselager, M., Schäfer, I., Lotzin, A., Kleim, B., & Ehring, T. (2022). Effects of current treatments for trauma survivors with posttraumatic stress disorder on reducing a negative self-concept: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Psychotraumatology, 13(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2122528Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.