6 februari 2022


In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In één studie werd de prevalentie van posttraumatische stressstoornis bij 2153 medewerkers in de Franse gezondheidszorg gemeten en werden risicofactoren en beschermende factoren tijdens de epidemie in kaart gebracht. De resultaten tonen aan dat het risico op PTSS hoog is onder professionals in de intensieve zorg. Waargenomen stress en psychologische distress tijdens de eerste piek van de crisis verhoogden de kans op latere PTSS. Steun voor professionals moet gemakkelijk beschikbaar zijn en gericht zijn op positieve denkstrategieën.

Laurent, A., Fournier, A., Lheureux, F., Poujol, A. L., Deltour, V., Ecarnot, F., ... & Quenot, J. P. (2022). Risk and protective factors for the possible development of post-traumatic stress disorder among intensive care professionals in France during the first peak of the COVID-19 epidemic. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2011603

Een cross-sectionele studie bij 141 slachtoffers van trauma onderzocht de relatie tussen kwetsbare hechtingsstijl, afwijzingsgevoeligheid en PTSS. De resultaten toonden aan dat een hoge gevoeligheid voor afwijzing positief samenhangt met kwetsbare gehechtheid en PTSS, maar negatief samenhangt met sociale steun. Gehechtheid beïnvloedt PTSS-symptomen via afwijzingsgevoeligheid en sociale steun.

Jittayuthd, S., & Karl, A. (2022). Rejection sensitivity and vulnerable attachment: associations with social support and PTSD symptoms in trauma survivors. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2027676

Een andere studie onderzocht de redenen voor zelfverwonding bij een klinische steekproef van 156 patiënten met dissociatieve stoornissen. Zes redenen voor zelfverwonding werden geïdentificeerd: Trauma-gerelateerde cues, emotiedysregulatie, stressoren, psychiatrische en lichamelijke gezondheidssymptomen, dissociatieve ervaringen, en ineffectieve coping.

Nester, M. S., Boi, C., Brand, B. L., & Schielke, H. J. (2022). The reasons dissociative disorder patients self-injure. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2026738

In één studie werd de prevalentie van depressieve-, angst- en PTSS-symptomen en het verband met de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, het gezondheidszorggebruik en de terugkeer naar het werk bij volwassen letselpatiënten bepaald. De resultaten benadrukken het belang van geestelijke gezondheidszorg in de letselpatiëntenpopulatie, de noodzaak van een multidimensioneel revalidatieproces, en de noodzaak om aandacht te besteden aan meervoudige geestelijke gezondheidsstoornissen, in onderzoek en klinische settings.

van der Vlegel, M., Polinder, S., Toet, H., Panneman, M. J., Geraerds, A. J. L. M., & Haagsma, J. A. (2022). Anxiety, depression and post-traumatic stress symptoms among injury patients and the association with outcome after injury. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2023422

Een review onderzocht de rol van organisatorische factoren in het verbeteren of voorkomen van secundaire traumatische stress, vicair trauma en compassiemoeheid. Regelmatige supervisie, collegiale ondersteuning, diverse caseloads, specifieke traumatraining, en een cultuur die plaatsvervangend trauma valideert werden geïdentificeerd als belangrijke beschermende factoren.

Sutton, L., Rowe, S., Hammerton, G., & Billings, J. (2022). The contribution of organisational factors to vicarious trauma in mental health professionals: a systematic review and narrative synthesis. European Journal of Psychotraumatology, 13(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2022278Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.