4 september 2022


In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een prospectieve verkennende studie in een steekproef van 455 vrouwelijke overlevenden van verkrachting onderzocht de associatie van single nucleotide polymorfismen (SNPs) in het adiponectine gen (ADIPOQ) en PTSS ernst, en de interactie van deze SNPs met jeugdtrauma in het modereren van de associatie met PTSS ernst. ADIPOQ is in verband gebracht met cardiometabole ziekten die vaak samen voorkomen met PTSS. Er werd niet aangetoond dat ADIPOQ-varianten in de onderzoekspopulatie de ernst van PTSS-symptomen na verkrachting voorspellen.

Vuong, E., Hemmings, S. M., Mhlongo, S., Chirwa, E., Lombard, C., Peer, N., ... & Seedat, S. (2022). Adiponectin gene polymorphisms and posttraumatic stress disorder symptoms among female rape survivors: an exploratory study. European Journal of Psychotraumatology, 13,2, https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2107820

In een andere studie werd met behulp van een netwerkbenadering een reeks prenatale risicofactoren onderzocht die ACE's bij moeders in verband kunnen brengen met vroeggeboorte en laag geboortegewicht bij het kind. ACE's, andere prenatale risicofactoren, vroeggeboorte en laag geboortegewicht vertoonden complexe onderlinge verbanden. Gezondere leefgewoonten tijdens de zwangerschap werden aangewezen als optimale interventiedoelen.

Hemady, C. L., Speyer, L. G., Kwok, J., Meinck, F., Melendez-Torres, G. J., Fry, D., ... & Murray, A. L. (2022). Using network analysis to illuminate the intergenerational transmission of adversity. European Journal of Psychotraumatology, 13,2, https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2101347

Een systematische review beoordeelde de intensiteit en het verloop van rouw bij vrouwen met een miskraam of doodgeboorte en schatte de frequentie van ernstige rouwreacties in deze populatie. Ernstige rouw komt frequent voor bij vrouwen die een miskraam of doodgeboorte hebben gehad. Meer longitudinale studies zijn nodig om het verloop van rouw in deze groep te onderzoeken en om die vrouwen te identificeren die een langdurige rouwstoornis, depressie of andere geestelijke gezondheidsproblemen ontwikkelen.

Mergl, R., Quaatz, S. M., Edeler, L. M., & Allgaier, A. K. (2022). Grief in women with previous miscarriage or stillbirth: a systematic review of cross-sectional and longitudinal prospective studies. European Journal of Psychotraumatology, 13,2, https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2108578Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.