24 juli 2022


In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In één artikel wordt een onderzoeksprotocol gepresenteerd. Het doel van de cohort-studie zal zijn om te onderzoeken of baseline sociaal cognitieve vaardigheden geassocieerd zijn met behandelingsuitkomsten na traumagerichte therapie voor PTSS. Op die manier zal een lacune in de literatuur gevuld worden over de vraag of vaardigheden in sociale cognitie bij mensen met PTSS geassocieerd zijn met behandelingsgerelateerd herstel.

Wiseman, C., Lawrence, A. D., Bisson, J. I., Hotham, J., Karl, A., & Zammit, S. (2022). Study development and protocol for a cohort study examining the impact of baseline social cognition on response to treatment for people living with post-traumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology,13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2093036

In een andere studie werd de prevalentie van zelfstigma bepaald in een steekproef van 194 volwassenen met PTSS. De prevalentie van zelfstigma in de steekproef was 41,2%. Er was geen bewijs voor een verband tussen zelfstigma en geslacht, leeftijd of seksueel/militair trauma. Zelfstigma was geassocieerd met een lager inkomen en hogere niveaus van angst, depressie, en traumatische stress symptomen.

Lewis, C., Zammit, S., Jones, I., & Bisson, J. (2022). Prevalence and correlates of self-stigma in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). European Journal of Psychotraumatology,13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2087967Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.