10 juli 2022


In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een cross-sectionele studie onderzocht risico- en beschermende factoren voor posttraumatische stress (PTS) en posttraumatische groei (PTG) bij ouders van kinderen met verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen. Ouders van een kind met verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen met opvoedingstrauma hadden een hogere PTS en PTG. Sociale steun was gerelateerd aan lagere PTS en hogere PTG. Barrières in de zorg waren gerelateerd aan hogere PTS maar niet gerelateerd aan PTG.

Xiong, T., McGrath, P. J., Stewart, S. H., Bagnell, A., & Kaltenbach, E. (2022). Risk and protective factors for posttraumatic stress and posttraumatic growth in parents of children with intellectual and developmental disorders. European Journal of Psychotraumatology,13(1),  https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2087979

Een experimentele studie onderzocht de prestatie en hartslagvariabiliteit tijdens een emotionele werkgeheugentaak (EWT) in relatie tot de ernst van mishandeling in de kindertijd en comorbide PTSS bij BPD. Vergeleken met gezonde deelnemers, vertoonden patiënten met BPD verlengde reactietijden. Patiënten met BPD, vooral die met PTSS, vertoonden een verminderde hartslagvariabiliteit, zowel in rust als tijdens de EWT. Ernstige mishandeling in de kindertijd voorspelde langere reactietijden en lagere hartslagvariabiliteit tijdens de EWT.

Krause-Utz, A., Walther, J. C., Kyrgiou, A. I., Hoogenboom, W., Alampanou, M., Bohus, M., ... & Lis, S. (2022). Severity of childhood maltreatment predicts reaction times and heart rate variability during an emotional working memory task in borderline personality disorder. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2093037

In een andere studie werd nagegaan of interouderlijke conflicten, positief ouderschap, alcoholgebruik, negatieve jeugdervaringen (ACE's), en een gezinsgerichte interventie de telomeerlengte (TL) van ouders en kinderen kunnen voorspellen. De resultaten toonden aan dat een gezinsgerichte interventie geassocieerd was met een langere TL bij de ouders. Positief ouderschap werd ook geassocieerd met een langere TL bij kinderen.

Elam, K. K., Johnson, S. L., Ruof, A., Eisenberg, D. T., Rej, P. H., Sandler, I., & Wolchik, S. (2022). Examining the influence of adversity, family contexts, and a family-based intervention on parent and child telomere length. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2088935Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.