22 mei 2022


In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een meta-analyse van observationele studies onderzocht het verloop van herstel van PTSS in het eerste jaar na een trauma, en de factoren die dat herstel beïnvloeden. De resultaten laten zien dat het herstel van PTSS vooral plaatsvindt in de eerste 3 maanden na het trauma. Screening en interventies die na 3 maanden worden aangeboden werken beter voor persisterende symptomen dan interventies die voor dat moment worden aangeboden.

Diamond, P. R., Airdrie, J. N., Hiller, R., Fraser, A., Hiscox, L. V., Hamilton-Giachritsis, C., & Halligan, S. L. (2022). Change in prevalence of post-traumatic stress disorder in the two years following trauma: a meta-analytic study. European Journal of Psychotraumatology, 13,1, https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2066456

Een longitudinale studie onderzocht mogelijke voorspellers van de lange-termijn geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van getraumatiseerde vluchtelingen. De resultaten toonden aan dat vrouwelijk geslacht, jeugdtrauma, oorlogstrauma en marteling voorspellende factoren waren voor de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van leven. Mannelijke deelnemers reageerden minder goed op therapie dan vrouwelijke deelnemers.

Opaas, M., Wentzel-Larsen, T., & Varvin, S. (2022). Predictors of the 10 year course of mental health and quality of life for trauma-affected refugees after psychological treatment. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2068910

Een systematische review onderzocht de effecten van psychologische behandelingen op het neurocognitief functioneren bij volwassenen met PTSS. De resultaten toonden aan dat psychologische behandelingen voor PTSS geen effect hebben op de meeste neurocognitieve functies, met uitzondering van geheugenfunctie. De meeste studies hadden heterogene designs, methodes en analyses.

Susanty, E., Sijbrandij, M., van Dijk, W., Srisayekti, W., de Vries, R., & Huizink, A. C. (2022). The effects of psychological interventions on neurocognitive functioning in posttraumatic stress disorder: a systematic review. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2071527Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.