10 mei 2022


In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

De behandeling van comorbide PTSS en een stoornis in het gebruik van middelen is klinisch uitdagend en de resultaten zijn vaak beperkt. In een systematische review en meta-analyse werd geprobeerd de werkzaamheid van een aantal gevestigde psychologische benaderingen te vergelijken met interventies die enkel gericht waren op het middelenmisbruik. Er werden enige aanwijzingen gevonden dat PTSS-klachten bij sommige individuen kunnen afnemen door traumagerichte cognitieve gedragstherapie, maar veel patiënten gaan niet volledig in op de behandeling en de gemiddelde behandelingseffecten bleken bescheiden. Voor elke opgenomen interventie werd weinig bewijs gevonden voor enig extra voordeel op het gebied van middelengebruik, naast dat van standaard verslavingsbehandelingen.

Roberts, N.P., Lotzin, A. & Schäfer, A. (2022) A systematic review and meta-analysis of psychological interventions for comorbid post-traumatic stress disorder and substance use disorder. European Journal of Psychotraumatology, 13,1. https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2041831

In een andere studie werden psychologische gevolgen geïdentificeerd van door drugs gefaciliteerd seksueel misbruik. Uit de resultaten bleek dat een beperkt traumageheugen vaak voorkomt bij seksueel misbruik onder invloed van drugs, en wordt geassocieerd met minder hyperarousal en algehele posttraumatische stress bij aanvang van de behandeling. Desondanks is er een grote behandelingsbehoefte, mede door symptomen van herbeleving die bijzonder verontrustend zijn, zonder het vermogen om de intrusies cognitief met elkaar in verband te brengen. Verminderd traumageheugen beperkt de toepassing van evidence-based behandelingen, en gezamenlijk vragen deze bevindingen om de ontwikkeling van traumaspecifieke behandelprotocollen voor deze specifieke populatie.

Fields, L., Young, D.A., Patel, A.R., Munroe, C. Shumway, M., Bell, S. & Richer, L.A. (2022) Drug-facilitated sexual assault, impaired trauma memory, and implications for mental health treatment. European Journal of Psychotraumatology, 13,1. https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2057165

Maarten Eisma en Aerjen Tamminga vergeleken in hun studie verlieskenmerken, verliesomstandigheden en rouwniveaus bij nabestaanden vanwege COVID-19, natuurlijke en onnatuurlijke oorzaken. Uit de resultaten bleek dat rouw als gevolg van COVID-19 gekenmerkt is door een unieke reeks verlieskenmerken en omstandigheden en verhoogde rouwniveaus. Het verbeteren van de mogelijkheden om voor en na de dood afscheid te nemen (bijvoorbeeld door middel van rituelen) kan een belangrijk middel zijn om ernstig verdriet na COVID-19-sterfgevallen te voorkomen en te verminderen.

Eisma, M. & Tamminga, A. (2022). COVID-19, natural, and unnatural bereavement: comprehensive comparisons of loss circumstances and grief severity, European Journal of Psychotraumatology, 13,1, https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2062998 .Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.