25 april 2022


In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een longitudinale studie gebruikte fMRI om te onderzoeken of tekorten in proactieve en reactieve inhibitie PTSS-symptomen zes maanden na het  trauma bij 23 patiënten konden voorspellen. De bevindingen suggereren dat verminderde rIFG en, in mindere mate, vmPFC activatie tijdens respons inhibitie de ontwikkeling van PTSS symptomen na acuut trauma kan voorspellen.

Powers, A., Hinojosa, C. A., Stevens, J. S., Harvey, B., Pas, P., Rothbaum, B. O., ... & van Rooij, S. J. (2022). Right inferior frontal gyrus and ventromedial prefrontal activation during response inhibition is implicated in the development of PTSD symptoms. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2059993.

Een andere studie onderzocht de verschillen in neurale functionele connectiviteit tussen deelnemers met en zonder een voorgeschiedenis van jeugdtrauma. De resultaten toonden aan dat trauma in de kindertijd samenhangt met een veranderde hersenfunctie tijdens ruminatie en tijdens rust, ook nadat gecontroleerd was voor de neiging tot rumineren.

Sokołowski, A., Kowalski, J., & Dragan, M. (2022). Neural functional connectivity during rumination in individuals with adverse childhood experiences. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2057700.

Een kwalitatieve studie onderzocht de ervaringen van acht patiënten met een intensieve poliklinische behandeling voor PTSS. Het belangrijkste resultaat was dat patiënten de behandeling als zeer veeleisend ervoeren, maar toch de moeite waard om de symptomen te verminderen. De intensiteit werd als nuttig ervaren. Deelnemers benadrukten het gevoel van verbondenheid met andere deelnemers en lichamelijke activiteit als belangrijke factoren voor het voltooien van het behandelprogramma. Het wisselen van therapeuten werd ook genoemd als belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling.

Thoresen, I. H., Auren, T. J. B., Langvik, E. O., Engesæth, C., Jensen, A. G., & Klæth, J. R. (2022). Intensive outpatient treatment for post-traumatic stress disorder: a thematic analysis of patient experience. European Journal of Psychotraumatology, 13(1), https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2043639.Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.