21 maart 2022


In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In een longitudinale studie werden veranderbare variabelen geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de kans op een verminderde geestelijke gezondheid en professionele aanpassing na een potentieel traumatische gebeurtenis bij medewerkers in de kinderbescherming. Verschillende veranderbare werkgerelateerde variabelen – self-efficacy, de perceptie van arbeidsveiligheid en psychologische eisen van het werk, bleken mentale gezondheid en professionele aanpassing na blootstelling aan een potentieel traumatische gebeurtenis te voorspellen.

Guay, S., Lemyre, A. & Geoffrion, S. (2022) Work-related predictors of mental health, presenteeism, and professional quality of life following exposure to a potentially traumatic event in child protection workers, European Journal of Psychotraumatology, 13,1, https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2037904

In een latente klassenanalyse (LCA) werden subgroepen geïdentificeerd van individuen met duidelijke patronen van PTSS-symptomen, waaronder dissociatieve symptomen, om deze resultaten te vergelijken met de categorisering van PTSS subtypes met en zonder dissociatieve kenmerken op basis van de CAPS-5. De resultaten lieten een relatie zien tussen het dissociatieve subtype en seksueel misbruik, ernstigere PTSS symptomen, hogere niveaus van depressie en meer problemen met emotieregulatie. Gezien de resultaten van deze LCA concluderen de onderzoekers dat het dissociatieve subtype complexer lijkt te zijn dan PTSS met dissociatieve symptomen zoals gediagnosticeerd met behulp van de CAPS-5.

Deen, A.  Biedermann, S.V., Lotzin, A., Krüger-Gottschalk, A., Dyer, A., Knaevelsrud, C. Rau, H., Schellong, J., Ehring, T. & Schäfer, I. (2022) The dissociative subtype of PTSD in trauma-exposed individuals: a latent class analysis and examination of clinical covariates, European Journal of Psychotraumatology, 13,1, https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2031591.

In een andere studie onderzochten de onderzoekers de effecten van het tijdstip van de dag op de frequentie en kenmerken van intrusieve herbelevingen. De groep met posttraumatische stressstoornis (PTSS) vertoonde een ander dagpatroon dan de groep zonder PTSS. Hoewel de resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd vanwege een kleine steekproef, wijzen deze resultaten erop dat intrusieve herinneringen bij PTSS op een meer in de tijd verspreide manier gedurende de dag worden ervaren, wat kan duiden op chronodisruptie.

Rosi-Andersen, A., Meister, L., Graham, B., Brown, S., Bryant, R., Ehlers, A. & Kleim, B. (2022) Circadian influence on intrusive re-experiencing in trauma survivors’ daily lives, European Journal of Psychotraumatology, 13,1, https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1899617Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.