16 januari 2023


In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

In een systematische review is de relatie tussen opvoedingsreacties en posttraumatische stresssymptomen bij kinderen onderzocht. De resultaten lieten zien dat ouderlijke overbescherming, traumacommunicatie, vermijding van traumagesprekken en van traumaherinneringen en afleiding gerelateerd waren aan PTSS bij kinderen.

Afzal, N., Ye, S., Page, A. C., Trickey, D., Lyttle, M. D., Hiller, R. M., & Halligan, S. L. (2023). A systematic literature review of the relationship between parenting responses and child post-traumatic stress symptoms. European Journal of Psychotraumatology, 14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2156053.

Een transnationale studie onderzocht associaties tussen copingstrategieën en psychologisch leed bij inwoners van Oekraïne, Polen en Taiwan tijdens de beginfase van de oorlog van 2022 in Oekraïne. Uit de resultaten bleek dat de oorlog in Oekraïne het psychologisch welzijn in Oekraïne en elders beïnvloedde. Vergeleken met probleem- en emotiegerichte copingstrategieën, hadden vermijdende copingstrategieën een sterker verband met psychologisch leed, maar dit verschilde per cultuur.

Chudzicka-Czupała, A., Hapon, N., Man, R. H. C., Li, D. J., Żywiołek-Szeja, M., Karamushka, L., ... & Yen, C. F. (2023). Associations between coping strategies and psychological distress among people living in Ukraine, Poland, and Taiwan during the initial stage of the 2022 War in Ukraine. European Journal of Psychotraumatology, 14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2163129.

Een cross-sectionele studie onderzocht de relatie tussen bevallingservaring, PTSS-symptomen, hechtingsstijl, depressie, moeder-baby hechtingsstoornissen en ontevredenheid over partnerrelaties. Uit de resultaten bleek dat depressie, en niet PTSS, samenhangt met een verhoogde ontevredenheid over de partnerrelatie. Zowel PTSS als depressie zijn gerelateerd aan een toename van moeder-baby hechtingsstoornissen. Angst voor de bevalling neemt toe naarmate de symptomen van PTSS en depressie toenemen.

Reshef, S., Mouadeb, Sela, Y. ,Weiniger, F.C. & Freedman S.A. (2023) Childbirth, trauma and family relationships. European Journal of Psychotraumatology, 14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2157481Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.