4 oktober 2023

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een systematische review en meta-analyse van tien klinische onderzoeken onderzochten de effectiviteit van Neurofeedback via elektro-encefalografie (EEG-NFB) bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en gerelateerde symptomen. De resultaten toonden aan dat EEG-NFB een matig positief effect had op PTSS-symptomen, evenals op symptomen van angst en depressie. De meta-analyse toonde een significante afname van PTSS-symptomen na de behandeling, met een remissiepercentage van 79,3% in de EEG-NFB-groep, vergeleken met 24,4% in de controlegroep. Echter, de kwaliteit en omvang van de onderzoeken varieerden sterk, en verdere onderzoeken met grotere steekproeven en langere follow-up zijn nodig voor meer robuuste conclusies.

Askovic, M., Soh, N., Elhindi, J., & Harris, A. W. (2023). Neurofeedback for post-traumatic stress disorder: systematic review and meta-analysis of clinical and neurophysiological outcomes. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2257435

Een voorlopig onderzoek richtte zich op zelfstigma bij mensen met dissociatieve symptomen, vaak gerelateerd aan psychologisch trauma. Het onderzocht of zelfstigma aan het begin van een psycho-educatie interventie verband hield met dissociatieve, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressieve symptomen na de interventie. Uit de resultaten bleek dat zelfstigma aan het begin van de interventie geassocieerd was met PTSS en depressieve symptomen na de interventie, zelfs na controle voor andere factoren. Dit benadrukt de noodzaak om zelfstigma te begrijpen en aan te pakken bij mensen met traumagerelateerde psychische problemen zoals dissociatieve symptomen.

Fung, H. W., Černis, E., & Shum, M. H. Y. (2023). Self-stigma predicts post-traumatic and depressive symptoms in traumatized individuals seeking interventions for dissociative symptoms: a preliminary investigation. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2251778

Een internationale studie onderzocht de perspectieven en praktijken van onderzoekers op het gebied van traumatische stress met betrekking tot gegevensuitwisseling, hergebruik en de implementatie van FAIR-gegevensprincipes (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar). De resultaten toonden aan dat de meerderheid van de deelnemende onderzoekers positief staat tegenover gegevensuitwisseling en hergebruik, en dat ze de voordelen ervan erkennen. Er werden echter ook potentiële belemmeringen geïdentificeerd, zoals tijdsbeperkingen en beperkte bekendheid met FAIR-principes. Deze bevindingen zullen worden gebruikt om een FAIR Data Toolkit te ontwikkelen die is afgestemd op onderzoekers op het gebied van traumatische stress, met nadruk op aspecten zoals gegevensplanning, metadata-standaardisatie en het bevorderen van gegevenshergebruik.

Prakash, K., Kassam-Adams, N., Lenferink, L. I., & Greene, T. (2023). Data sharing and re-use in the traumatic stress field: An international survey of trauma researchers. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2254118

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.