1 november 2023

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een observationeel onderzoek richtte zich op de rol van dissociatiegerelateerde overtuigingen over geheugen in trauma-gerichte behandeling van PTSS. De resultaten toonden aan dat patiënten met het dissociatieve subtype van PTSS hogere niveaus van deze overtuigingen vertoonden en dat deze overtuigingen aanzienlijk afnamen na trauma-gerichte behandeling. Hoewel aanvankelijk vermoed werd dat deze overtuigingen een negatieve invloed zouden hebben op de behandelingsresultaten, bleek uit de resultaten dat dit niet het geval was. Daarom suggereren de bevindingen dat trauma-gerichte behandeling niet specifiek hoeft te worden aangepast voor patiënten met deze dissociatiegerelateerde overtuigingen, omdat deze overtuigingen verminderen als gevolg van de behandeling.

van der Linde, R. P., Huntjens, R. J., Bachrach, N., Rijkeboer, M. M., de Jongh, A., & van Minnen, A. (2023). The role of dissociation-related beliefs about memory in trauma-focused treatment. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2265182

Een prospectieve klinische studie onderzocht de effectiviteit van kortdurende, intensieve trauma-gerichte therapie voor patiënten met PTSS en gelijktijdige depressieve stoornis (MDD). De studie omvatte 334 volwassen patiënten met PTSS, waarvan 189 ook gediagnosticeerd waren met MDD. De behandeling, bestaande uit EMDR-therapie, prolonged exposure, lichaamsbeweging en psycho-educatie, resulteerde in aanzienlijke afname van PTSS- en MDD-symptomen na de behandeling en bij de follow-up na 6 maanden. Hoewel patiënten met en zonder comorbide MDD aanvankelijk vergelijkbare reacties op de behandeling vertoonden, werd na zes maanden een significante terugval in depressieve symptomen gevonden, voornamelijk bij patiënten met complexe PTSS (cPTSS) bij aanvang van de behandeling. Dit suggereert dat patiënten met cPTSS mogelijk aanvullende behandeling nodig hebben om terugval in depressieve symptomen te voorkomen.

Paridaen, P., Voorendonk, E. M., Gomon, G., Hoogendoorn, E. A., van Minnen, A., & de Jongh, A. (2023). Changes in comorbid depression following intensive trauma-focused treatment for PTSD and complex PTSD. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2258313

Een systematische review onderzocht het gebruik van opioïde antagonisten, zoals naltrexon, naloxon en nalmefeen, als behandeling voor dissociatieve symptomen en stoornissen. Uit een meta-analyse van vijf onderzoeken met in totaal 154 deelnemers bleek dat het gebruik van deze antagonisten een matig tot groot effect had op het verminderen van dissociatieve symptomen. Hoewel meer onderzoek nodig is vanwege de beperkte hoeveelheid gegevens en heterogeniteit in de studies, wijzen de resultaten erop dat opioïde antagonisten, vooral naltrexon, veelbelovende behandelingsopties zijn voor dissociatieve symptomen.

Escamilla, I., Juan, N., Peñalva, C., Sánchez-Llorens, M., Renau, J., Benito, A., & Haro, G. (2023). Treatment of dissociative symptoms with opioid antagonists: a systematic review. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2265184

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.