1 december 2023

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een cross-sectionele studie verkende de neurobiologische basis van posttraumatische groei (PTG) in vergelijking met veerkracht en PTSS. EEG-gegevens van 30 aan trauma blootgestelde volwassenen werden geanalyseerd, waarbij hogere PTG werd geassocieerd met verhoogde alfa-activiteit in het linker centro-temporale hersengebied. Deze resultaten bieden het eerste vergelijkende inzicht in de neurale basis van PTG, veerkracht en PTSS, waarmee een basis wordt gelegd voor toekomstige interventies en onderzoek naar het verbeteren van PTG bij getraumatiseerde individuen.

Glazebrook, A. J., Shakespeare-Finch, J., Andrew, B., & van der Meer, J. (2023). Posttraumatic growth EEG neuromarkers: translational neural comparisons with resilience and PTSD in trauma-exposed healthy adults. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2272477

Een andere studie onderzocht de associaties tussen alexithymie (het onvermogen om emoties te herkennen), endogene oxytocineniveaus en socio-emotionele hersenfunctie en morfometrie bij een groep politieagenten die blootgesteld waren aan trauma. Alexithymie was hoger bij politieagenten met PTSS in vergelijking met degenen zonder PTSS. Binnen de PTSS-groep was alexithymie positief geassocieerd met de ernst van PTSS. Er werden echter geen overtuigende neurobiologische correlaties van alexithymie waargenomen met de gemeten markers, zoals oxytocineniveaus en hersenreactiviteit. Het onderzoek bevestigde echter het belang van alexithymie in het klinische fenotype van PTSS.

van Sleeuwen, C., van Zuiden, M., Koch, S. B., Frijling, J. L., Veltman, D. J., Olff, M., & Nawijn, L. (2023). How does it feel? An exploration of neurobiological and clinical correlates of alexithymia in trauma-exposed police-officers with and without PTSD. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2281187

Een longitudinale studie onderzocht de latent aanwezige trajecten van symptoomniveaus van een persisterende-rouwstoornis (PRS). De resultaten toonden vier trajecten aan: Hoge stabiele PRS, hoge PRS met snelle verbetering, hoge PRS met langzame verbetering en lage PRS-symptomen. Hoger opgeleiden hadden meer kans op het traject lage PRS-symptomen, terwijl onnatuurlijke doodsoorzaken de kans op de trajecten hoge stabiele PRS en hoge PRS met langzame verbetering verhoogden. De studie benadrukt de noodzaak van vroege screening voor PRS om langdurige klachten te voorkomen.

Pociunaite, J., van Dijk, I., Reitsma, L., Nordström, E. E. L., Boelen, P. A., &  Lenferink, L. I. (2023). Latent trajectories of DSM-5-TR-based Prolonged Grief Disorder: findings from a data pooling project MARBLES. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2281183

Een systematische review evalueerde post-incident psychosociale interventies die binnen een maand na een traumatisch incident op de werkplek worden aangeboden. Onderzochte interventies omvatten onder andere Critical Incident Stress Debriefing (CISD), Critical Incident Stress Management (CISM), Trauma Risk Management (TRiM), Psychological First Aid (PFA), EMDR, Cognitieve Gedragstherapie (CBT) en groepscounseling. De bevindingen suggereren geen schadelijke effecten van deze interventies, maar evenmin duidelijke voordelen of superioriteit van specifieke interventies vast te stellen. 

Billings, J.,  Zhan Yuen Wong, N., Nicholls, H., Burton, P., Zosmer, M., Albert, I., Grey, N., El-Leithy, S.,  Murphy, D., Tehrani, N., Wheatley, J., Bloomfield, M. A. P.  &  Greene, T. (2023) Post-incident psychosocial interventions after a traumatic incident in the workplace: a systematic review of current research evidence and clinical guidance, European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2281751

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.