29 mei 2024

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een kwalitatieve studie onderzocht hoe dienstverleners op het gebied van gendergerelateerd geweld (gender based violence; GBV) de digitalisering van GBV-preventie en -respons hebben genavigeerd tijdens de COVID-19-crisis. Semi-gestructureerde interviews met sleutelinformanten werden uitgevoerd met dienstverleners in Brazilië, Guatemala, Irak en Italië (met betrekking tot ontheemde vrouwen/meisjes). De resultaten wezen op digitalisering van verschillende diensten, de digitale genderkloof als een barrière voor digitale inclusie, en digitaal geweld als een onbedoelde consequentie van de toegenomen digitalisering. De studie benadrukt de noodzaak om digitale dienstverlening in evenwicht te brengen met toegangs- en veiligheidsoverwegingen.

Vahedi, L., Stark, L., Ding, R., Masboungi, C., Erskine, D., Poulton, C., & Seff, I. (2024). A qualitative investigation of gender-based violence prevention and response using digital technologies in low resource settings and refugee populations. European journal of psychotraumatology, 15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2347106.

Een andere studie onderzocht de samenstelling van dissociatieve symptomen bij individuen met uiteenlopende mate van kindermishandeling. Door middel van latente profielanalyse werden zes symptomclusters geïdentificeerd. De clusters verschilden in de ernst van symptomen, maar niet in symptoombeelden. Het meest ernstige symptomcluster omvatte vrijwel alle individuen met Dissociatieve Identiteitsstoornis en werd gekenmerkt door ernstige kindermishandeling. Zowel misbruik als verwaarlozing voorspelden het toebehoren tot dit cluster. De bevindingen tonen aan dat een hogere ernst van dissociatieve verwerking samengaat met hogere ernst en veelzijdigheid van kindermishandeling, hoewel sommige individuen veerkrachtig blijven ondanks ernstige mishandeling.

Daniels, J. K., Timmerman, M. E., Spitzer, C., & Lampe, A. (2024). Differential constellations of dissociative symptoms and their association with childhood trauma–a latent profile analysis. European journal of psychotraumatology, 15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2348345.

Een systematische review evalueerde het gebruik en de effectiviteit van EMDR bij patiënten in een medische setting. Er werden 87 studies geselecteerd, waarvan 26 (pilot)-RCT's. De meeste bewijzen voor de effectiviteit van EMDR zijn te vinden in de domeinen oncologie, pijn en neurologie. De resultaten toonden aan dat EMDR in 85 van de 87 studies effectief was in het verminderen van zowel psychologische als fysieke symptomen. Echter, de studies vertoonden een matig tot hoog risico op bias, waardoor de resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. Verder gecontroleerd en hoogwaardig onderzoek is nodig om deze bevindingen te bevestigen.

Driessen, H. P., Morsink, S., Busschbach, J. J., Hoogendijk, W. J., & Kranenburg, L. W. (2024). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) treatment in the medical setting: a systematic review. European journal of psychotraumatology, 15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2341577.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.