1 juni 2023


In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een systematische review onderzocht de relatie tussen lichamelijke activiteit en individuele geestelijke gezondheid, fysiologie, subjectieve kwaliteit van leven en welzijn na traumatische gebeurtenissen. De bevindingen tonen aan dat lichamelijke activiteit positief gecorreleerd is met geestelijke veerkracht, subjectief welzijn en diverse fysiologische functies, terwijl het negatief gecorreleerd is met angst, depressie, spanning en posttraumatische stressstoornis. Regelmatige lichamelijke activiteit kan de impact van traumatische gebeurtenissen op de geestelijke gezondheid verminderen en het algehele welzijn verbeteren

Wang, Z., Jiang, B., Wang, X., Li, Z., Wang, D., Xue, H., & Wang, D. (2023). Relationship between physical activity and individual mental health after traumatic events: a systematic review. European Journal of Psychotraumatology, 14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2205667

Een andere studie onderzocht de effectiviteit van EMDR voor ernstige angst voor kankerrecidive bij acht borst- en darmkankeroverlevenden. De resultaten toonden aan dat EMDR een potentieel effectieve behandeling zou kunnen zijn voor angst voor terugkeer van kanker, maar verder onderzoek is nodig.

Bruin, J., van Rood, Y. R., Peeters, K. C. M. J., de Roos, C., Tanious, R., Portielje, J. E. A., ... & Hinnen, S. C. H. (2023). Efficacy of eye movement desensitization and reprocessing therapy for fear of cancer recurrence among cancer survivors: a randomized single-case experimental design. European Journal of Psychotraumatology, 14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2203427

Een systematische review en meta-analyse onderzocht het gebruik van de 'PTSD Coach' interventie, zowel web-based als via mobiele applicaties, bij mensen die aan trauma zijn blootgesteld. De bevindingen toonden aan dat de interventie haalbaar en acceptabel is voor deze groep, maar er is beperkt bewijs voor de effectiviteit ervan in het verminderen van posttraumatische stresssymptomen. Meer onderzoek is nodig, vooral in landen met lage- en middeninkomens waar toegang tot dergelijke interventies vaak beperkt is.

Bröcker, E., Suliman, S., Olff, M., & Seedat, S. (2023). Feasibility, acceptability, and effectiveness of web-based and mobile PTSD Coach: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Psychotraumatology, 14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2209469Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.