11 april 2023


In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht de rol van zelfonthulling als mogelijke moderator van de associaties tussen schaamte en gecompliceerde rouw/depressie bij 152 suicide-loss survivors. Uit de resultaten blijkt dat zelfonthulling de bijdrage van schaamte aan deze problemen matigt, waarbij lagere niveaus van zelfonthulling leiden tot een hogere bijdrage van schaamte. Dit benadrukt het belang van interpersoonlijke interactie als buffer tegen de negatieve gevolgen van zelfmoord op de rouwende persoon.

Levi-Belz, Y., & Hamdan, S. (2023). Shame, depression, and complicated grief among suicide loss-survivors: the moderating role of self-disclosure. European Journal of Psychotraumatology, 14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2182820

Een andere studie onderzocht de onafhankelijke effecten van negatieve jeugdervaringen (ACEs) en positieve jeugdervaringen (PCEs) op het psychosociale welzijn van kinderen en hoe ACEs en PCEs worden doorgegeven tussen generaties. De resultaten suggereren dat PCEs positief en intergenerationeel worden overgedragen en dat er meer programma's moeten komen om de PCEs van moeders te vergroten. Bij het voorkomen van de intergenerationele overdracht van ACEs, moeten specifieke interventies worden geboden aan moeders met verschillende niveaus van PCEs.

Zhu, Y., Zhang, G., & Anme, T. (2023). Intergenerational associations of adverse and positive maternal childhood experiences with young children’s psychosocial well-being. European Journal of Psychotraumatology, 14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2185414

In een andere studie is onderzocht welke associaties er zijn tussen de ernst van PTSS, gerelateerde dissociatie en emotieregulatie symptomen en alcohol-/drugsmisbruik onder Canadese zorgmedewerkers en hulpverleners tijdens de COVID-19-pandemie. Het blijkt dat dissociatie de relatie tussen PTSS en alcoholgerelateerde problemen bij zorgmedewerkers volledig medieert. Emotieregulatie medieert gedeeltelijk de relatie tussen PTSS en drugs-gerelateerde problemen bij zorgmedewerkers. Bij hulpverleners medieert emotieregulatie volledig de relatie tussen PTSS en alcoholgerelateerde problemen.

Patel, H., Easterbrook, B., D'Alessandro-Lowe, A. M., Andrews, K., Ritchie, K., Hosseiny, F., ... & McKinnon, M. C. (2023). Associations between trauma and substance use among healthcare workers and public safety personnel during the SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic: The mediating roles of dissociation and emotion dysregulation. European Journal of Psychotraumatology, 14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2180706

Een kwalitatieve studie richtte zich op het onderzoeken van herinneringen aan gebeurtenissen vlak voor een traumatische ervaring. De deelnemers waren overlevenden van een brand op een veerboot. Meer dan een derde van de deelnemers herinnerde zich gedetailleerd wat er in de uren, minuten of seconden voor de brand gebeurde. Deze herinneringen omvatten gedetailleerde beschrijvingen van sensorische indrukken, dialogen, acties en gedachten. Twee thema's staken uit in de thematische analyse: ongebruikelijke waarnemingen en gevaarssignalen, en tegenfeitelijke gedachten. De bevindingen suggereren dat perifere details van traumatische gebeurtenissen kunnen worden geprioriteerd in het geheugen.

Blix, I., Alve Glad, K., Skogbrott Birkeland, M., Nordvoll Rustand, A., & Thoresen, S. (2023). Warning signals? An explorative study of distant recollections of the moments before a disaster. European journal of psychotraumatology, 14(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2180947Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.