7 juli 2023

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een systematische review en meta-analyse onderzocht de effectiviteit van psychosociale interventies voor het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het voorkomen van mentale symptomen bij gedwongen ontheemde personen van alle leeftijden, zoals vluchtelingen en intern ontheemden. Uit de meta-analyses bleek dat er geen overtuigend bewijs is voor gunstige effecten van de interventies bij kinderen en adolescenten, terwijl er bij volwassenen een klein gunstig effect wordt waargenomen voor mentale symptomen. Er was echter veel heterogeniteit, waardoor de generaliseerbaarheid van de bevindingen beperkt is. Meer onderzoek is nodig om interventies beter af te stemmen op de behoeften van gedwongen ontheemde personen.

Schäfer, S. K., Kunzler, A. M., Lindner, S., Broll, J., Stoll, M., Stoffers-Winterling, J., & Lieb, K. (2023). Transdiagnostic psychosocial interventions to promote mental health in forcibly displaced persons: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2196762.

Een RCT onderzocht de aanvaardbaarheid van begeleide internetgebaseerde cognitieve gedragstherapie met een trauma-focus (i-CBT-TF) genaamd ‘Spring’ voor milde tot matige PTSS, in vergelijking met face-to-face CBT-TF. Het bleek dat ‘Spring’ aanvaardbaar was, met meer dan 89% van de deelnemers die het programma volledig of gedeeltelijk afrondden. Therapietrouw en therapeutische alliantie verschilden niet significant tussen ‘Spring’ en face-to-face CBT-TF, maar de tevredenheid over de behandeling was hoger bij face-to-face CBT-TF. Het onderzoek benadrukt het belang van gepersonaliseerde begeleide zelfhulp, afhankelijk van de individuele presentatie en voorkeuren van de persoon.

Simon, N., Lewis, C. E., Smallman, K., Brookes-Howell, L., Roberts, N. P., Kitchiner, N. J., … & Bisson, J. I. (2023). The acceptability of a guided internet-based trauma-focused self-help programme (Spring) for post-traumatic stress disorder (PTSD). European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2212554.

Een andere studie onderzocht de reden achter het verschil in scores tussen de zelfrapportage PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) en de Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5). Uit de resultaten blijkt dat de PCL-5 hogere scores vertoonde op alle items, zowel bij de baseline meting als na de behandeling. Er werd geconcludeerd dat de verschillen in formulering van de ankers mogelijk bijdragen aan discrepanties in de scores. Deelnemers gebruikten vaker het volledige spectrum van antwoorden op de PCL-5 in vergelijking met interviewers. Het is belangrijk om de congruentie tussen deze twee meetinstrumenten te verbeteren, zodat een betrouwbare beoordeling van de ernst van PTSS kan worden gedaan, ongeacht de gebruikte methode.

Resick, P. A., Straud, C. L., Wachen, J. S., LoSavio, S. T., Peterson, A. L., McGeary, D. D., … & STRONG STAR Consortium and the Consortium to Alleviate PTSD. (2023). A comparison of the CAPS-5 and PCL-5 to assess PTSD in military and veteran treatment-seeking samples. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2222608.

Een beschrijvende studie richtte zich op de rol van ouderfactoren bij het behalen van positieve resultaten in de eerste fase van stepped care cognitieve gedragstherapie voor kinderen na een trauma. Uit de resultaten bleek dat een lager opleidingsniveau van ouders verband hield met een hogere kans op voortijdig stoppen met de behandeling. Daarnaast bleek dat ouders die sterke emotionele reacties hadden op het trauma van hun kind en ouders met een groter sociaal netwerk minder goed reageerden op de behandeling. Deze bevindingen benadrukken het belang van het bieden van gerichte ondersteuning aan ouders met verschillende behoeften om de effectiviteit van de behandeling voor kinderen te vergroten.

Fagermoen, E. M., Skjærvø, I., Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2023). Parent-led stepped care for traumatised children: parental factors that predict treatment completion and response. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2225151.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.