4 augustus 2023

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een systematische review en meta-analyse keek naar de cortisolreactie op traumatische stimuli en de correlatie tussen cortisol en PTSS-symptomen. Veertien experimentele studies met 1004 deelnemers werden geanalyseerd. De resultaten toonden aan dat experimentele trauma modellen in staat waren een cortisolrespons op te wekken. Cortisol was voorspellend voor enkelvoudige, emotiegerelateerde symptomen, maar niet voor algemene PTSS-symptomen.

Engel, S., Laufer, S., Klusmann, H., Schulze, L., Schumacher, S., & Knaevelsrud, C. (2023). Cortisol response to traumatic stress to predict PTSD symptom development–a systematic review and meta-analysis of experimental studies. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2225153

Een systematische review onderzocht de effecten van danstherapie bij volwassenen met psychologisch trauma en de barrières en bevorderende factoren voor het therapeutische gebruik van deze therapie. Van de 15 geïncludeerde artikelen rapporteerde slechts één casestudy directe afname van traumasymptomen. Andere studies toonden verbeteringen in belangrijke aspecten van traumatherapie, afhankelijk van de stabiliteit van de interventie, de toegepaste methode en de vaardigheden van de therapeuten. Er is behoefte aan meer onderzoek naar de impact van danstherapie als behandeling voor trauma, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Tomaszewski, C., Belot, R. A., Essadek, A., Onumba-Bessonnet, H., & Clesse, C. (2023). Impact of dance therapy on adults with psychological trauma: a systematic review. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2225152

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.