1 februari 2024

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een klinische studie onderzocht of de therapeutische alliantie veranderingen in PTSS symptomen voorspelt na door MDMA-ondersteunde psychotherapie (MDMA-AP). De studie omvatte 23 deelnemers met chronische PTSS. Resultaten toonden aan dat de therapeutische alliantie, beoordeeld op verschillende punten in de behandeling, significant voorspellend was voor de ernst van de PTSS-symptomen na MDMA-AP, zelfs na controle voor de baselinestand van de symptomen. Dit suggereert dat de therapeutische relatie een belangrijke rol speelt in de behandeling van PTSS met MDMA-AP.

Zeifman, R. J., Kettner, H., Ross, S., Weiss, B., Mithoefer, M. C., Mithoefer, A. T., & Wagner, A. C. (2024). Preliminary evidence for the importance of therapeutic alliance in MDMA-assisted psychotherapy for posttraumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2297536

Een meta-analyse onderzocht de associatie tussen moral injury en mentale gezondheidsproblemen bij zorgverleners tijdens de COVID-19-pandemie. De resultaten toonden een positieve relatie tussen moral injury en symptomen van PTSS, angst, depressie, burn-out en suïcidale gedachten. Factoren zoals het type zorgverlener en de directe zorg voor COVID-19-patiënten beïnvloedden de mate van associatie. Deze resultaten benadrukken de noodzaak om potentieel moreel verwondende gebeurtenissen aan te pakken om de mentale gezondheid van zorgverleners te beschermen.

Coimbra, B. M., Zylberstajn, C., van Zuiden, M., Hoeboer, C. M., Mello, A. F., Mello, M. F., & Olff, M. (2024). Moral injury and mental health among health-care workers during the COVID-19 pandemic: meta-analysis. European journal of psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2299659 

Een systematische review en meta-analyse van zes RCT's onderzocht de effectiviteit van ketamine-interventies voor PTSS. De bevindingen tonen een kleine therapeutische voorsprong van ketamine ten opzichte van controlegroepen bij het verminderen van PTSS-symptomen. Echter, correcties voor vertekening en analyses op verschillende tijdstippen na de initiële toediening suggereren dat blindering en placebo-effecten mogelijk verantwoordelijk zijn voor de waargenomen therapeutische effecten. Er is behoefte aan verder onderzoek om deze kwesties beter te begrijpen en de effectiviteit van ketamine voor PTSS nauwkeuriger te beoordelen.

Borgogna, N. C., Owen, T., Vaughn, J., Johnson, D. A., Aita, S. L., & Hill, B. D. (2024). So how special is special K? A systematic review and meta-analysis of ketamine for PTSD RCTs. European Journal of Psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2299124

Een studie gebaseerd op een RCT onderzocht behandelpredictoren en -moderators bij de behandeling van PTSS als gevolg van herhaaldelijke kindermishandeling. Pre-treatment PTSS-ernst bleek een significante voorspeller van minder gunstige behandelresultaten. Ook de ernst van dissociatieve symptomen had voorspellende waarde, maar alleen na de behandeling. Symptomen van complexe PTSS fungeerden niet als moderators tussen de behandelingen en de uitkomsten. De resultaten suggereren dat, ongeacht de onderzochte comorbide symptomen, directe trauma-gefocuste behandeling een veilige en effectieve optie is, maar individuen met ernstige PTSS-symptomen kunnen baat hebben bij aanvullende sessies of andere evidence-based behandelingen. Het voorspellend effect van dissociatieve symptomen vereist verder onderzoek.

van Vliet, N. I., Huntjens, R. J., van Dijk, M. K., Huisman, M., Bachrach, N., Meewisse, M. L., ... & de Jongh, A. (2024). Predictors and moderators of treatment outcomes in phase-based treatment and trauma-focused treatments in patients with childhood abuse-related post-traumatic stress disorder. European journal of psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2300589

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.