4 maart 2024

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een studie onderzocht de impact van moral injury (MI) en moral distress (MD) op symptomen van PTSS bij Canadese zorgverleners tijdens de COVID-19 pandemie. Uit de resultaten blijkt dat MI significant sterker geassocieerd is met PTSS-symptomen dan MD, zelfs na controle voor andere factoren zoals leeftijd, geslacht, depressie, angst, stress en kindertrauma. Bovendien toont een gecombineerd construct van MD en MI een nog sterkere associatie met PTSS-symptomen. Verder onderzoek is nodig om de mechanismen achter deze associaties beter te begrijpen.

D’Alessandro-Lowe, A. M., Patel, H., Easterbrook, B., Ritchie, K., Brown, A., Xue, Y., ... & McKinnon, M. C. (2024). The independent and combined impact of moral injury and moral distress on post-traumatic stress disorder symptoms among healthcare workers during the COVID-19 pandemic. European Journal of Psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2299661.

Een cross-sectionele studie onderzocht of er verschillende profielen zijn van PTSS en negatieve aannames over de wereld (NWA) bij vluchtelingen die zich in Nederland hebben gevestigd. De resultaten toonen aan dat er drie profielen zijn: een laag PTSS/laag NWA-profiel (23,6%), een hoog PTSS/hoog NWA-profiel (41,8%) en een hoog PTSS/laag NWA-profiel (34,7%). Een hogere traumalast en ervaringen van marteling voorspelden een hogere kans op de profielen met meer PTSS- en NWA-symptomen. Geslacht maakte geen verschil in de profielen. Deze bevindingen benadrukken de heterogeniteit van de psychologische reacties op trauma bij vluchtelingen en benadrukken het belang van het herkennen van deze diversiteit in zowel onderzoek als klinische praktijk, vooral op het gebied van geestelijke gezondheid bij vluchtelingen.

Bosscher, I. I., de la Rie, S. M., van der Aa, N., & Boelen, P. A. (2024). Profiles of posttraumatic stress disorder and negative world assumptions in treatment-seeking refugees. European journal of psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2314915.

Een andere studie onderzocht of er verschillende klassen zijn van stress- en trauma-gerelateerde transdiagnostische symptomen en de voorspellers van klasse in een wereldwijde steekproef. Deelnemers uit 115 landen vulden de Global Psychotrauma Screen in, die stress- en traumablootstelling, gerelateerde symptomen en risicofactoren evalueert. Resultaten toonden vergelijkbare klassen van symptomen over verschillende regio's, met drie klassen van verschillende ernst (hoog, matig, laag). Meerdere factoren, waaronder geografische regio, geslacht en gebrek aan sociale steun, werden geïdentificeerd als risicofactoren voor het ervaren van hogere niveaus van symptomen. Deze bevindingen ondersteunen het belang van een transdiagnostische benadering voor het begrijpen van stress- en trauma-gerelateerde symptomen wereldwijd.

Haering, S., Kooistra, M.J.,  Bourey, C., Chimed-Ochir, U., Doubková, N., Hoeboer, C., Lathan, E.C., Christie, H., & de Haan, A. (2024). Exploring transdiagnostic stress and trauma-related symptoms across the world: a latent class analysis. European journal of psychotraumatology, 15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2318190

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.