1 januari 2024

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Een evaluatieonderzoek vergeleek de effectiviteit en acceptatie van online EMDR met EMDR op locatie voor PTSS. Gedurende 12 maanden werden 33 mensen behandeld met EMDR op locatie en 45 mensen met online EMDR. Hoewel er zwak bewijs was dat degenen die online EMDR volgden lagere PTSS-scores hadden dan degenen met EMDR op locatie, waren de groepen niet gerandomiseerd, wat de resultaten beïnvloed  zou kunnen hebben. Er was geen verschil in afronding van de behandeling, uitval of negatieve gebeurtenissen tussen de twee wijzen van behandeling. Interviews met therapeuten en cliënten suggereerden dat online EMDR als veilig en effectief werd beschouwd, met voordelen zoals meer controle en geen reistijd, maar ook zorgen over privacy en de overgang tussen therapie en dagelijks leven.

Strelchuk, D., Turner, K., Smith, S., Bisson, J., Wiles, N., & Zammit, S. (2023). Provision of online eye movement and desensitisation therapy (EMDR) for people with post-traumatic stress disorder (PTSD): a multi-method service evaluation. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2281182

Een ander onderzoek heeft een Bayesian belief network ontwikkeld om op individueel niveau de cumulatieve effecten van eerder gerapporteerde kenmerken op de vatbaarheid voor agressieve en intimiderende benaderingen te kwantificeren, wat kan leiden tot slachtofferschap, zoals bij huiselijk geweld, pesten, seksueel misbruik of commerciële seksuele uitbuiting. De resultaten tonen aan dat specifieke combinaties van kenmerken het risico op slachtofferschap kunnen vergroten. Het model biedt een kwantitatieve benadering om de vatbaarheid voor verschillende vormen van agressieve en intimiderende benaderingen te beoordelen.

de Wit, K., Begeman, M., Noordkamp, W., Sligte, I. G., Ghafoerkhan, R. S., & Kallen, V. L. (2023). The effect of individual characteristics on susceptibility to aggressive and/or intimidating approaches: quantifying probability pathways by creating a victimization model. European journal of psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2263147

Een systematische review en meta-analyse onderzocht de associaties tussen adverse childhood experiences (ACEs) en chronische pijn bij volwassenen. Uit de analyse van 85 studies met 826,452 deelnemers blijkt dat zowel individuele ACEs als de cumulatieve blootstelling eraan significant geassocieerd zijn met een verhoogd risico op chronische pijn en pijngerelateerde beperkingen in het volwassen leven. Zowel fysieke mishandeling in de kindertijd als de totale blootstelling aan ACEs laten een aanzienlijke toename zien in de kans op chronische pijn en pijn-gerelateerde beperkingen bij volwassenen.

Bussières, A., Hancock, M. J., Elklit, A., Ferreira, M. L., Ferreira, P. H., Stone, L. S., ... & Hartvigsen, J. (2023). Adverse childhood experience is associated with an increased risk of reporting chronic pain in adulthood: a stystematic review and meta-analysis. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2284025

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.