5 september 2023

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Uit een case-case–control comparison studie onder jongvolwassene studenten blijkt dat het beëindigen van een niet-echtelijke romantische relatie aanzienlijk geassocieerd is met symptomen van PTSS. Deze associatie is vergelijkbaar met PTSS-symptomen na een traumatische gebeurtenis volgens de DSM-5. De studie wijst erop dat het beëindigen van een niet-echtelijke romantische relatie aanzienlijke emotionele gevolgen kan hebben voor jonge volwassenen, vergelijkbaar met die van traumatische gebeurtenissen.

Van der Watt, A. S. J., Kidd, M., Roos, A., Lesch, E., & Seedat, S. (2023). Romantic relationship dissolutions are significantly associated with posttraumatic stress symptoms as compared to a DSM-5 Criterion A event: a case-case–control comparison. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2238585.

Een longitudinaal onderzoek onder postpartum vrouwen tijdens de COVID-19 pandemie onderzocht factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van PTSS na de bevalling. Factoren zoals angst voor COVID-19 en sociale steun bleken van invloed te zijn op de symptomen, waarbij aanhoudende angst een risicofactor was en sociale steun beschermend werkte tegen PTSS. Medische complicaties tijdens de zwangerschap hadden ook een beschermend effect mogelijk door het gewend raken aan medische omgevingen.

Shiffman, N., Gluska, H., Margalit, S., Mayer, Y., Daher, R., Elyasyan, L., … & Helpman, L. (2023). Postpartum post-traumatic stress symptoms during the COVID-19 period: exposure and fear as mediating factors. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2228151.

Een klinisch onderzoek evalueerde de effectiviteit van een acht sessies durende videoconferentie-gebaseerde therapie genaamd Deep Brain Reorienting (DBR) voor individuen met PTSS. De resultaten toonden aan dat deelnemers in de DBR groep significant verminderde PTSS-symptomen toonden in vergelijking met de wachtlijstgroep, zowel direct na de behandeling als drie maanden later. Na DBR voldeed een groot deel van de deelnemers niet langer aan de criteria voor PTSS. Deze bevindingen suggereren dat DBR een veelbelovende benadering kan zijn voor de behandeling van PTSS, maar verder onderzoek met grotere steekproeven is nodig.

Kearney, B. E., Corrigan, F. M., Frewen, P. A., Nevill, S., Harricharan, S., Andrews, K., … & Lanius, R. A. (2023). A randomized controlled trial of Deep Brain Reorienting: a neuroscientifically guided treatment for post-traumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2240691.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.