5 mei 2024

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Tijdens vredesmissies kunnen militairen worden blootgesteld aan potentieel moreel beschadigende ervaringen (PMIE's), zoals een beperkt mandaat dat interveniëren verhindert. Deze studie onderzocht patronen van blootstelling aan PMIE's en bijbehorende factoren bij Nederlandse vredeshandhavers tijdens de Srebrenica-genocide. Latente klasseanalyse identificeerde drie klassen van PMIE-blootstelling, geassocieerd met inzetlocatie en verhoogd risico op PTSS. Meer blootstelling aan PMIE's werd niet geassocieerd met posttraumatische groei, maar wel met slechtere uitkomsten op lange termijn. Dit benadrukt het belang van een beter begrip van PMIE's bij vredeshandhaving.

de Goede, M. L., van der Aa, N., Mooren, T. M., Olff, M., & Ter Heide, F. J. J. (2024). Potentially morally injurious experiences and associated factors among Dutch UN peacekeepers: a latent class analysis. European journal of psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2332105.

Militair personeel en veteranen lopen een verhoogd risico op blootstelling aan traumatische gebeurtenissen en posttraumatische stressstoornis (PTSS), evenals intieme relatieproblemen geassocieerd met PTSS. Deze RCT evalueerde de relatieve effectiviteit van Cognitive–Behavioral Conjoint Therapy (CBCT) en Prolongued Exposure (PE) in het verbeteren van de intieme relaties bij actief dienend militair personeel of veteranen en hun intieme partners. Resultaten toonden aan dat CBCT leidde tot relationele verbeteringen, terwijl dit niet consistent werd gevonden bij PE. Beide behandelingen verbeterden klinische en zelfgerapporteerde PTSS-symptomen. Deze studie biedt verdere ondersteuning voor de effectiviteit van CBCT in de behandeling van PTSS en het verbeteren van intieme relaties.

Monson, C. M., Pukay-Martin, N. D., Wagner, A. C., Crenshaw, A. O., Blount, T. H., Schobitz, R. P., ... & STRONG STAR Consortium. (2024). Cognitive–behavioural conjoint therapy versus prolonged exposure for PTSD in military service members and veterans: results and lessons from a randomized controlled trial. European journal of psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2330305.

In een pilotstudie werd onderzocht in hoeverre het uiten van geremde handelingstendensen en het vervullen van behoeften leiden tot het verminderen van PTSS-symptomen bij cliënten met vroegkinderlijk trauma. De resultaten tonen aan dat de expressie van geremde handelingstendensen en het vervullen van behoeften tijdens ImRs-sessies significant geassocieerd waren met een afname van PTSS-symptomen na de behandeling. Deze bevindingen suggereren dat ImRs niet alleen de betekenis van traumatische herinneringen verandert, maar ook helpt bij het vervullen van fundamentele behoeften en handelingstendensen. Dit biedt waardevolle inzichten voor het verbeteren van ImRs-protocollen voor PTSS-behandeling.

Koetsier, T., Apeldoorn, J., & Nugter, A. (2024). Working mechanisms of imagery rescripting (ImRs) in adult patients with childhood-related PTSD: a pilot study. European Journal of Psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2339702

Een RCT onderzocht de effectiviteit van twee behandelingen, STAIR + Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en STAIR + Narrative Therapy (NT), voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij volwassenen die kindermishandeling hebben meegemaakt. Zowel EMDR als NT bleken effectief in het verminderen van PTSS-symptomen, depressie, angst, emotieregulatieproblemen en interpersoonlijke moeilijkheden. Beide behandelingen vertoonden vergelijkbare resultaten, wat suggereert dat zowel EMDR als NT geschikt zijn voor de behandeling van PTSS bij volwassenen die kindermishandeling hebben meegemaakt.

Wigard, I., Meyerbröker, K., Ehring, T., Topper, M., Arntz, A., & Emmelkamp, P. (2024). Skills training followed by either EMDR or narrative therapy for posttraumatic stress disorder in adult survivors of childhood abuse: a randomized controlled trial. European Journal of Psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2332104

Een studie onderzocht de effectiviteit van een intensief zesdaags poliklinisch traumabehandelingsprogramma voor patiënten met PTSS als gevolg van meerdere traumatiseringen. Het programma omvatte dagelijks twee individuele sessies van 90 minuten met traumagerichte therapieën, lichamelijke oefeningen en psycho-educatie gedurende twee weken. Resultaten toonden een significante afname van PTSS-symptomen direct na behandeling en deze verbeteringen bleven behouden bij follow-up na zes maanden. De bevindingen suggereren dat dit intensieve behandelingsprogramma effectief is voor PTSS-patiënten met meerdere traumatiseringen. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op gecontroleerde studies die dit programma vergelijken met andere intensieve traumabehandelingen en minder frequente routinebehandelingen.

Matthijssen, S. J., Menses, S. D., & Huisman-van Dijk, H. M. (2024). The effects of an intensive outpatient treatment for PTSD. European journal of psychotraumatology15(1), https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2341548.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.