1 mei 2023


In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht of het herbeleven van traumatische herinneringen vergelijkbaar werkt bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en langdurige rouwstoornis, en of het vergelijkbaar gerelateerd is aan behandelingssucces. Uit de resultaten bleek dat de afname van distress tijdens het herbeleven van herinneringen in PTSS-patiënten geassocieerd was met symptoomremissie, maar niet in patiënten met een langdurige rouwstoornis. Herbeleven lijkt dus een effectieve strategie voor beide aandoeningen, maar werkt mogelijk via verschillende mechanismen.

Bryant, R. A., Azevedo, S., Yadav, S., Keyan, D., Rawson, N., Dawson, K., ... & Hadzi-Pavlovic, D. (2023). Habituation of distress during exposure and its relationship to treatment outcome in post-traumatic stress disorder and prolonged grief disorder. European Journal of Psychotraumatology, 14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2193525.

Een experimentele studie onderzocht de relatie tussen de gevoeligheid van het Behavioural Inhibition System (BIS) vóór een trauma en PTSS-symptomen. Na het meten van de BIS-gevoeligheid keken 119 gezonde deelnemers naar een traumafilm. Na 72 uur werden PTSS-gerelateerde symptomen gemeten. De resultaten toonden aan dat BIS-gevoeligheid significant voorspellend was voor PTSS-symptomen.

Kehyayan, A., Wright, P., Marks, J., Matura, J. M., Axmacher, N., Herpertz, S., & Kessler, H. (2023). The influence of the behavioural inhibition system on the development of PTSD-like symptoms after presentation of a traumatic film in healthy subjects. European Journal of Psychotraumatology, 14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2172258.

Een onderzoek onder jongvolwassenen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) onderzocht de relatie tussen slaap en PTSS-symptomen met behulp van subjectieve (slaapdagboek) en objectieve metingen van slaap (actigrafie). De resultaten toonden aan dat subjectief gerapporteerde slaapverstoringen geassocieerd waren met verhoogde PTSS-symptomen en het aantal traumatische herinneringen de volgende dag. Deze associaties werden niet gevonden met objectieve slaapgegevens. De bevindingen onderstrepen de bi-directionele relatie tussen slaap en PTSS en hebben klinische implicaties voor behandelingen.

Schenker, M. T., Theoswin, P. M., Qian, H., Jordan, A. S., Nicholas, C. L., & Felmingham, K. L. (2023). Sleep and day-to-day PTSD symptom variability: an ecological momentary assessment and actigraphy monitored study in trauma-exposed young adults. European Journal of Psychotraumatology, 14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2202058.

Een ander onderzoek richtte zich op de relatie tussen slaapstoornissen en emotie dysregulatie bij het ontwikkelen van PTSS na een traumatische gebeurtenis. Het onderzoek omvatte 125 volwassenen die binnen twee weken na een traumatische ervaring een vragenlijst invulden over slaapstoornissen en emotie dysregulatie. Drie maanden later werd de ernst van PTSS-symptomen beoordeeld. Er werd een sterke correlatie gevonden tussen slaapstoornissen, emotie dysregulatie en PTSS-symptomen. Emotie dysregulatie bleek deels de relatie tussen slaapstoornissen en PTSS-symptomen te mediëren, met name bij mensen die weinig toegang hebben tot emotieregulatiestrategieën.

Zhou, A., McDaniel, M., Hong, X., Mattin, M., Wang, X., & Shih, C. H. (2023). Emotion dysregulation mediates the association between acute sleep disturbance and later posttraumatic stress symptoms in trauma exposed adults. European Journal of Psychotraumatology, 14(2), https://doi.org/10.1080/20008066.2023.2202056.Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.