2 augustus 2018
Auteurs: Hope Christie, Anat Talmon, Sarah Katharina Schäfer, Anke de Haan, Maria Louison Vang, Katharina Haag, Ohad Gilbar, Eva Alisic & Erin Brown

Originele titel: The Transition to Parenthood Following a History of Childhood Maltreatment: A Review of the Literature on Prospective and New Parents' Experiences

Achtergrond: Het worden van een ouder wordt gezien als een van de belangrijkste overgangen in het leven. Een geschiedenis van kindermishandeling kan echter van invloed zijn op de aanpassing aan het ouderschap.
Doel: Het doel van dit overzicht was om de huidige feiten te synthetiseren om het inzicht te vergroten over ervaringen van toekomstige en nieuwe ouders in de overgang naar het ouderschap (zwangerschap tot twee jaar na de geboorte), in de context van een geschiedenis van kindermishandeling.
Methode: Een overzicht van de literatuur werd uitgevoerd met behulp van de volgende online databases: PubMED, PsycInfo, PsycNet en Published International Literature of Traumatic Stress.
Resultaten: De bevindingen werden gesynthetiseerd in een theoretisch viercomponentenraamwerk, daarin inbegrepen de geestelijke gezondheid van de ouder, fysieke veranderingen, de ouderlijke blik op het kind en het zelfbeeld als ouder. Een totaal van 69 artikelen, met daarin 181,537 deelnemers (30,482 moeders en 235 vaders met mishandelingsgeschiedenissen), onderzocht de overgang naar het ouderschap. Uit het merendeel van de onderzoeken bleek dat ouders met een mishandelingsgeschiedenis tijdens de overgang naar het ouderschap last kunnen hebben van een reeks psychische problemen, meer negatieve fysieke veranderingen ervaren en meer negatieve opvattingen hebben over hun kind(eren). Ze rapporteerden echter zowel positieve als negatieve ervaringen met betrekking tot hun identiteit als ouder.
Conclusies: De bevindingen suggereren dat mishandeling een risicofactor is voor het hebben van meer uitdagingen in de overgang naar het ouderschap. Ervaringen van vaders met een mishandelingsgeschiedenis behoeven meer aandacht, net als ouders in lage- en middeninkomenslanden. Toekomstige studies zouden zich moeten richten op voorspellers van positieve ervaringen en de ontwikkeling van vroege interventies om de uitkomsten voor deze populatie te verbeteren.

Sleutelwoorden: ongunstige ervaringen uit de kindertijd; kindermishandeling; vaderschap; moederschap; ouderschap, zwangerschap

Citatie: Hope Christie, Anat Talmon, Sarah Katharina Schäfer, Anke de Haan, Maria Louison Vang, Katharina Haag, Ohad Gilbar, Eva Alisic & Erin Brown (2017) The transition to parenthood following a history of childhood maltreatment: a review of the literature on prospective and new parents’ experiences, European Journal of Psychotraumatology,8:sup7, DOI: 10.1080/20008198.2018.1492834

Vertaling door Kimberly Stam

Jun 07, 2018 online gepubliceerd op 2 augustus 2018.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.