10 juli 2018
Auteurs: C. Van Woudenberg, E. M. Voorendonk, H. Bongaerts, H. A. Zoet, M. Verhagen, C. W. Lee, A. van Minnen & A. De Jongh

Originele titel: Effectiveness of an intensive treatment programme combining prolonged exposure and EMDR for severe posttraumatic stress disorder (PTSD)

Achtergrond: Er is ruimte voor verbetering van de behandeling van ernstige posttraumatische stressstoornis (PTSS). Intensiveren van behandeling voor het verhogen van patiëntbehoud is een veelbelovende ontwikkeling.
Doel: Het bepalen van de effectiviteit van een intensief traumagericht 8-daags behandelprogramma voor individuen die lijden aan ernstige PTSS.
Methode: De behandeling werd aangeboden aan 347 PTSS patiënten (70.0% vrouw; gemiddelde leeftijd = 38.32 jaar, SD = 11.69) en bestond uit dagelijkse sessies van langdurige exposure en EMDR therapie (16 sessies in totaal), lichamelijke activiteit en psycho-educatie. Alle deelnemers hadden meervoudige trauma’s meegemaakt, waaronder seksueel misbruik (74.4%) en leden aan meerdere comorbiditeiten (bijv. 87.5% stemmingsstoornis). Suïcidale ideatie was veelvoorkomend (73.9%). De ernst van PTSS symptomen werd gemeten door op zowel clinici-gebaseerde (CAPS) als zelfrapportage (PSS-SR en IES) meetinstrumenten. Voor een subsample (N = 109) was follow-up data na 6 maanden beschikbaar.
Resultaten: Een significante daling in ernst van symptomen werd gevonden (bijv. CAPS ITT-sample Cohen's d = 1.64). Op de nameting liet 82.9% een klinisch betekenisvolle reactie zien en 54.9% verloor een diagnose. Dropout was zeer laag (2.3%).
Conclusies: Intensieve traumagerichte behandelprogramma’s waaronder langdurige exposure, EMDR therapie en lichamelijke activiteit kunnen effectief zijn voor patiënten die lijden aan ernstige PTSS en zijn geassocieerd met lage drop-out cijfers.

Kernwoorden: posttraumatische stressstoornis, intensieve traumagerichte behandeling, langdurige exposure, EMDR therapie, complexe PTSS

APA citatie: Van Woudenberg, C., Voorendonk, E. M., Bongaerts, H., Zoet, H. A., Verhagen, M., Lee, C. W., . . . De Jongh, A. (2018). Effectiveness of an intensive treatment programme combining prolonged exposure and eye movement desensitization and reprocessing for severe post-traumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1487225. doi:10.1080/20008198.2018.1487225

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 16 mei 2018, online gepubliceerd op 10 juli 2018

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.