28 mei 2019
Auteurs: Gadi Zerach, Mark Shevlin, Marylene Cloitre & Zahava Solomon

Originele titel: Complex Posttraumatic Stress Disorder (CPTSD) following captivity: A 24-year longitudinal study

Achtergrond: De World Health Organization (WHO) International Classification of Diseases, 11th version (ICD-11) heeft complexe posttraumatische stress stoornis (CPTSS) geïntroduceerd, een nieuwe trauma-gerelateerde diagnose los en verschillend van posttraumatische stress stoornis (PTSS). Echter is er op dit moment nog geen studie die CPTSS heeft onderzocht gedurende een langere periode.
Doel: Deze prospectieve studie heeft als doel om voorspellers en uitkomsten te onderzoeken van latente klasse van PTSS en CPTSS ten gevolge van gevangenschap tijdens oorlog.
Methode: Een steekproef van 183 voormalig Israëlische gevangenen uit de Yom Kippur War (ex-POWs) uit 1973 namen deel aan een 24 jaar lange longitudinale studie met drie meetmomenten (T1: 1991, T2: 2008 en T3: 2015). Participanten vulde gevalideerde zelfrapportage vragenlijsten in en hun cognitief vermogen werd gemeten door middel van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA).
Resultaten: Het geschatte aantal mensen met PTSS en CPTSS was hoog tijdens alle meetmomenten, met een hoger aantal PTSS dan CPTSS. Een latente klasse analyse (LCA) identificeerde drie hoofdcategorieën bij T2: (1) een kleine categorie met een lage kans om te voldoen aan de criteria van de clusters voor PTSS of CPTSS (15.26%); (2) een categorie die enkel veel kans had op PTSS symptomen (42.37%) en (3) een categorie die enkel veel kans had op CPTSS symptomen (42.37%). Een belangrijke bevinding is dat meer psychologisch lijden tijdens gevangenschap op T1 geassocieerd was met een hogere kans om tot de CPTSS klasse te behoren op T2. Bovendien was CPTSS op T2 sterker geassocieerd met een lage zelf gewaardeerde gezondheid, functionele schade en cognitief functioneren op T3 in vergelijking met de PTSS klasse.
Conclusies: Langdurig trauma in de volwassenheid met een ernstige interpersoonlijke intensiteit zoals gevangenschap tijdens oorlog is gerelateerd aan CPTSS jaren nadat de oorlog is beëindigd. Blootstelling aan psychologisch lijden tijdens gevangenschap is een risicofactor voor het rapporteren van CPTSS symptomen in de toekomst. CPTSS in ex-POWs is een indicator voor slechte geestelijke gezondheid en functionele gevolgen in de toekomst.

Kernwoorden: Complexe PTSS, PTSS, ICD-11, langdurig trauma, oorlog, ex-POWs

Citatie: Gadi Zerach, Mark Shevlin, Marylene Cloitre & Zahava Solomon (2019) Complex posttraumatic stress disorder (CPTSD) following captivity: a 24-year longitudinal study, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1616488

Vertaling door Chris Hoeboer

Geaccepteerd voor publicatie op 30 april 2019, online gepubliceerd op 28 mei 2019.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.