22 januari 2019
Auteurs: Natalie Simon, Neil P. Roberts, Catrin E. Lewis, Marieke J. van Gelderen & Jonathan I. Bisson

Originele titel: Associations between Perceived Social Support, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), and Complex PTSD (CPTSD): implications for treatment.

Achtergrond: Waargenomen Sociale Steun (WSS) is een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen en in stand houden van posttraumatische stressstoornis (PTSS) symptomen, echter is de relatie tussen WSS en Complexe PTSS (CPTSS) onbekend. Het ontbreekt momenteel aan een evidentiebasis voor de behandeling van CPTSS, alhoewel dit steeds belangrijker wordt gezien de publicatie van de ICD-11, die een formele diagnose van CPTSS mogelijk maakt.
Doel: Dit onderzoek heeft tot doel begrip te ontwikkelen van de relatie tussen WSS en PTSS met een blik om nieuwe en bestaande behandelingen te vormen.
Methode: Een cross-sectionele studie is ondernomen met 246 individuen geworven in een National Centre for Mental Health (NCMH) cohort.  Maten van WSS en PTSS/CPTSS warden afgenomen bij deze klinische steekproef, en lineaire en logistische regressies warden uitgevoerd om de verbanden tussen WSS en PTSS symptomen van DSM-5 en ICD-11 te beoordelen, en om de predictieve bruikbaarheid van WSS verbanden te beoordelen wat betreft de kans op een CPTSS presentatie.
Resultaten: Er werd gevonden dat individuen met een presentatie van CPTSS lagere niveaus van WSS laten zien, vergeleken met individuen die geen CPTSS lieten zien, en lagere WSS had een statistisch significant, uniek verband met de kans op de presentatie van CPTSS.
Conclusies: Interventies gericht op het verbeteren van WSS zouden bijzonder behulpzaam kunnen zijn voor sommige individuen met CPTSS, vooral waarbij er verstoringen van de relaties zijn, en er is een kans om vaardigheidstrainingen te ontwikkelen binnen een fase-gebaseerde aanpak van behandelingen die zich richten op factoren gerelateerd aan WSS.

Sleutelwoorden: Posttraumatische Stressstoornis; PTSS; complete posttraumatische stressstoornis; CPTSS; Waargenomen Sociale Steun; Stressstoornissen; Post-Traumatisch; Sociale Steun

Citatie: Natalie Simon, Neil P. Roberts, Catrin E. Lewis, Marieke J. van Gelderen & Jonathan I. Bisson (2019) Associations between perceived social support, posttraumatic stress disorder (PTSD) and complex PTSD (CPTSD): implications for treatment, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1573129

Vertaling door Steven de Jong.

Geaccepteerd voor publicatie op 10 januari 2019, online gepubliceerd op 22 januari 2019.

Meer European Journal of Psychotraumatology

Alle European Journal of Psychotraumatology
Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed, interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift dat deel uitmaakt van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).    Het EJPT heeft als doel om wetenschappers, behandelaren en experts te betrekken bij de belangrijkste vraagstukken rond stress en trauma, waaronder individuele gebeurtenissen, herhaalde of chronische trauma's, grootschalige rampen en geweld.