De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis. Daarom is het belangrijk om nieuw onderzoek uit te voeren. De NtVP vindt dat zij hierin een verantwoordelijkheid heeft en werkt daarom mee aan een grote Europese studie. In deze studie wordt het welzijn van Nederlanders in deze nog steeds voortdurende COVID-19 pandemie onderzocht. We zouden graag willen weten hoe mensen zich voelen, hoe ze omgaan met de maatregelen en wat ze dringend nodig hebben.

Inmiddels hebben ruim 2000 mensen deelgenomen aan de eerste meting van het onderzoek. Deze eerste meting vond plaats tussen juli en november 2020. Achtergrondinformatie over de steekproef vindt u onderaan deze pagina.

Om inzicht te krijgen in hoe mensen zich aanpassen aan de voortdurende veranderingen tijdens de pandemie, hebben wij deelnemers uitgenodigd om opnieuw een online vragenlijst in te vullen. Op tenminste drie meetmomenten, met een 6 maanden tijdsinterval, vragen wij mensen om vragen te beantwoorden over hoe zij omgaan met de pandemie.

Op dit moment werkt het onderzoeksteam, bestaande uit vrijwilligers van de NtVP, hard aan het verwerken en analyseren van de onderzoeksgegevens. De resultaten presenteren we op deze pagina . Ook verspreiden we deze via artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en op congressen voor vakgenoten. Op ResearchGate delen we deze wetenschappelijke bijdragen.

Indien u heeft deelgenomen aan het onderzoek, dan kunt u binnenkort een uitnodiging voor een derde meting ontvangen in uw inbox. Wij hopen dat u bereid bent opnieuw deel te nemen! Zo kan onderzocht worden wat de impact is van de pandemie op het welzijn over tijd. Dit kan belangrijke inzichten opleveren voor het nog beter ondersteunen van mensen die het zwaar hebben tijdens en door de pandemie.

Deze studie is mede mogelijk gemaakt door CZ Zorgverzekeringen en DSW Zorgverzekeraar.  

CONNECT-262x339.png
CZ-zorgverzekering-150x150.jpg
DSW-logo-262x262.jpg

Achtergrondinformatie over deelnemers

In totaal hebben 2169 mensen de vragenlijst ingevuld. Circa driekwart (71%) van de deelnemers is een vrouw. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 37 jaar (sd = 18,6). De jongste deelnemers zijn 17 jaar oud en de oudste deelnemer is 99 jaar. Van de 2169 respondenten zijn 273 deelnemers 18 jaar. Verder heeft 91% van de 2169 deelnemers de Nederlandse nationaliteit.

Aan de deelnemers is gevraagd wat hun huidige opleidings- of werksituatie is. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Van de 2169 deelnemers doen 1150 deelnemers een voltijd opleiding of studie, 922 deelnemers hebben een parttime baan, 543 deelnemers hebben een voltijd baan, 463 deelnemers hebben een eigen bedrijf of zijn zzp’er en 341 deelnemers zijn freelancer. Verder zijn 441 deelnemers met pensioen, 384 deelnemers zijn werkzoekende, 443 deelnemers zijn vrijwilliger, huisvrouw/huisman of arbeidsongeschikt. Van de respondenten kozen 457 deelnemers voor de optie ‘anders’. Ruim een derde van de deelnemers heeft 10 tot 13 jaar onderwijs gehad (36%) en 28% heeft HBO/universiteit afgerond.

Een vijfde van de deelnemers heeft een gemiddeld maandelijks huishoudelijk inkomen van minder dan €500 (21%). Nog eens een vijfde heeft een gemiddeld maandelijks huishoudelijk inkomen van €2000 tot minder dan €3000 (20%). Het percentage deelnemers met een inkomen van €5000 of meer is gelijk aan 7%.

Van alle respondenten zijn 77 deelnemers positief getest op COVID-19 (4%). Verder is aan de deelnemers gevraagd of zij iemand persoonlijk kennen die besmet is geweest met COVID-19. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Als antwoord op deze vragen, gaven 1321 deelnemers aan iemand persoonlijk te kennen die positief getest is op COVID-19. Verder gaven 707 deelnemers aan een dierbare te hebben die besmet is geweest met COVID-19. Daarnaast kennen 932 deelnemers niemand die positief getest is op COVID-19.

Meer dan de helft van de deelnemers woont in een stad (53%). Een derde woont in een dorp (35%). Van de 2169 deelnemers zijn 924 deelnemers werkzaam in een sector. Daarvan werken 245 deelnemers in de gezondheidszorg. Verdere sectoren zijn publieke veiligheid (18 deelnemers); handel (57 deelnemers); diensten (40 deelnemers); onderhoud, reparatie of bouw (49 deelnemers); onderwijs (73 deelnemers); en andere sectoren (442 deelnemers).


Presentatie eerste resultaten


Onderzoeksteam:

Trudy Mooren

Suzan Soydas

Suzan Soydas

nieuwsbrief

Joanne Mouthaan

Marloes Eidhof

Marie-Jose van Hoof

Marie-José van Hoof

Simon Groen

Simon Groen

Lonneke Lenferink

Lyanne Reitsma

Lyanne Reitsma

De studie wordt uitgevoerd door de ESTSS, NtVP, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden en Radboud Universiteit. Ondersteunende partijen zijn: ARQ Centrum ’45, Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en GGZ Drenthe.